Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

A Vörösmarty Mihály-emlékhely avatása

„Szólj, gondolj, tégy jót
s minden szó, gondolat és tett
Tiszta tükörként fog
visszamosolygani rád.”

Szózat, Zalán futása, Csongor és Tünde, Szép Ilonka, Virág és pillangó, magyar író, költő, ügyvéd, a nemzet ébresztője, a Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagja. Egy szegedi általános iskola névadója. Vörösmarty Mihály.

Neve hallatán nagyon sok gondolat és költemény juthat eszünkbe Vörösmarty Mihályról, akit korának kiemelkedő személyiségeként tartanak számon, és akinek szerteágazó munkássága mögött végig ott volt a csendes, hallgatag, töprengő ember. Az ember, aki mindig igazi hazafiként és művelt gondolkodóként reagált kora eseményeire, a világra, amely körülvette őt.

Iskolánk 2013 óta viseli Vörösmarty Mihály nevét. A húszéves jubileumi eseményhez kapcsolódóan idén kialakításra került intézményünkben egy Vörösmarty Mihály-emlékhely, amely egy gondolat és egy kép erejéig láthatóvá teszi mindenki számára azt a kiváló embert, akiről iskolánk a nevét kapta.

Az emlékhely felavatására egy hétfő reggelen került sor az iskola diákönkormányzatának részvételével. A rövid műsor során az osztályok képviselőinek Bánáthy Jánosné mesélt Vörösmarty Mihály életéről és munkásságáról, majd Mészáros Balázs 7.a osztályos tanuló elszavalta a költő Szép Ilonka című versének egy részletét. Ezt követően Krizsánné Turcsányi Marianna avatta fel az emlékhelyet, zárásként pedig meghallgathattunk egy megzenésített versadaptációt Rapavi Rebeka és Szász Dávid előadásában.

Ettől a naptól kezdve iskolánk része lesz az a hely, amely minden nap emlékünkbe idézi névadónkat, a kivételes embert, Vörösmarty Mihályt.

Héger Anita