Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Idén is lehetőség van arra, hogy a Vörösmarty Általános Iskola Alapítvány javára rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1%-áról!

Tisztelt Szülők!

Köszönjük, hogy az elmúlt évben is sokan támogatták iskolánk alapítványát személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával!

A Vörösmarty Általános Iskola Alapítvány (6726 Szeged, Herke u. 5.) céljai:

  • a kiemelkedő képességű gyerekek jutalmazása, valamint pályázatokon és versenyeken való részvételük biztosítása adott esetben táborokban való részvételük lehetővé tétele;
  • az iskolában folyó nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, tárgyi és taneszközökkel való ellátásnak bővítése, táborozások szervezése, pályázatokon való részvétel;
  • az iskola karbantartásához, felújításához lehetőségeken belül támogatás nyújtása;
  • a szociálisan rászoruló tanulók oktatási-szociális jellegű kiadásainak támogatása;
  • az alapítványi célok megvalósítása keretében a kiemelkedő képességű gyerekek képességeinek továbbfejlesztéséhez tanórán kívüli szakkör, vagy egyéb foglalkozás létrehozásához hozzájárulás;
  • az alapkészségek eredményesebb fejlesztését szolgáló programok támogatása.

Amennyiben egyetértenek iskolai közösségünk céljaival, akkor kérjük, hogy idén támogassák ilyen módon is intézményünk alapítványát!

Önöknek nincs más dolguk, mint az ügyfélkapun keresztül kitölteni az SZJA 1+1 százalékos formanyomtatványt, vagy letölteni az adó egy százalék rendelkező nyilatkozatot weboldalunkon található linkről, majd a SZJA bevallással együtt benyújtani a NAV-hoz postai úton vagy személyesen.

Kérjük, hogy a „Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1 + 1 %-áról, azaz „21EGYSZA” nevű nyomtatványon a kedvezményezett adószámához iskolai alapítványunk adószámát írják!

A Vörösmarty Általános Iskola Alapítvány adószáma

18029239-2-06

Az szja 1+1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2022-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan (elektronikusan, vagy papír alapon) nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,

  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,

  • a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, a nyilatkozathoz csatolni kell a meghatalmazást.

Köszönjük, hogy időt szentel a rendelkező nyilatkozat kitöltésére, és személyi jövedelemadójának 1 %-ával támogatja a Vörösmarty Általános Iskola Alapítvány tevékenységét!

Szeged, 2022. február

Üdvözlettel:
Tóth Tímea
a kuratórium elnöke

e-SZJA
21EGYSZA
NAV – 21EGYSZA