Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Amikor a mese és a mesterséges intelligencia találkozik…

A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 1.a és az 5.a osztályos tanulói a Fenntarthatósági Témahét keretein belül ellátogattak a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Somogyi-könyvtárába, ahol számos műveltségi terület találkozásának jóvoltából visszaköszönt iskolánk meseterápia-, legó- és robotikaszakköreinek módszertana.

Iskolánk 1. a és az 5. a osztályos tanulói a Somogyi-könyvtár munkatársainak szakszerű témavezetésének köszönhetően egyszerre részesültek azokból a tanulási élményekből, amelyek során fantáziájuk, kreativitásuk, együttműködési készségük és digitális műveltségük is fejlődött.

A legkisebb gyerekek papírszínházi (kamishibai) előadásban ismerhették meg Vízcsepp történetét. Az előadó professzionálisan vonta be őket az élőszavas mesélés folyamatába, nem mellőzve a drámapedagógia eszközeit sem.

Papírszínház

A művészi illusztrációk láttán, és a mesés mondatok elraktározásával egyidőben beindult a belső képalkotás a gyermeki tudatban. Mindez alakot öltött azokban a víz hasznosításával kapcsolatos építményekben, amelyeket kiscsoportokban alkottak a gyerekek legóból. Itt a kreativitásnak csak a gyermeki fantázia szabhatott határt.

Lego

Megrajzolták a víz körforgását az elsősök, és közben észrevétlenül alkották meg az Ozobot robot nyomvonalait, amelyek tele voltak kereszteződésekkel, kanyarokkal, és ami a legfontosabb: parancsokkal, azaz ozokódokkal.

Ozobot robot

A felsősök ezzel egyidőben az ArTech robotok építésébe és programozásába kóstolhattak bele. A legóhoz hasonlóan kis kockákból különböző alakokat konstruáltak, majd az érintőszenzorok alkalmazásával a távolságok érzékelési módját is sikerült beprogramozniuk.

ArTech robot

A gyerekek olyan parancssorozatot állítottak össze, amelyekkel a számítógép által vezérelt robotok mozgásra is képesek voltak. Majd kreatívan átépíthették a digitális eszközöket, így egyéni arculatot adtak az alapmodelleknek.

ArTech robot

Napjainkban életünk részévé vált a mesterséges intelligencia, ezért szükséges a gyerekeknek elsajátítaniuk azokat a képességeket és készségeket, melyekkel el tudnak igazodni ebben a világban. Iskolánkban ehhez próbálunk segítséget nyújtani tanóráinkon és szakköreinken, de igyekszünk olyan programokat kiválasztani külső partnerintézményeink bevonásával, melyek tovább fejlesztik digitális kompetenciájukat, és szélesítik a témával kapcsolatos ismereteiket.

A Somogyi-könyvtár digitális eszközökkel támogatott foglalkozásain tanulóink az innovatív ismereteknek és a kreatív együttes munkának köszönhetően hasznosan és jó hangulatban töltötték el az időt.

Köszönjük Piri Ildikó, Jenőfi Gábor és Molnár Dániel szakszerű témavezetését.

Héger Anita és dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna
osztályfőnökök

Képek az eseményről