Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Egy százalék

Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1 %-áról 2021. május 20-áig.

Tisztelt Szülők!

A Vörösmarty Általános Iskola Alapítvány (6726 Szeged, Herke u. 5.) céljai:

  • a kiemelkedő képességű gyerekek jutalmazása, valamint pályázatokon és versenyeken való részvételük biztosítása adott esetben táborokban való részvételük lehetővé tétele;
  • az iskolában folyó nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, tárgyi és taneszközökkel való ellátásnak bővítése, táborozások szervezése, pályázatokon való részvétel;
  • az iskola karbantartásához, felújításához lehetőségeken belül támogatás nyújtása;
  • a szociálisan rászoruló tanulók oktatási-szociális jellegű kiadásainak támogatása;
  • az alapítványi célok megvalósítása keretében a kiemelkedő képességű gyerekek képességeinek továbbfejlesztéséhez tanórán kívüli szakkör, vagy egyéb foglalkozás létrehozásához hozzájárulás;
  • az alapkészségek eredményesebb fejlesztését szolgáló programok támogatása.

Ha Önök is egyetértenek iskolai közösségünk céljaival, akkor kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványát!

Kérjük, hogy a „Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1 + 1 %-áról, azaz „20EGYSZA” nevű nyomtatványon a kedvezményezett adószámához iskolai alapítványunk adószámát írják!

18029239-2-06

A rendelkezést legkésőbb 2021. május 20-áig nyújthatják be az állami adóhatósághoz.

Az szja 1+1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2020-as személyijövedelemadó-bevallását hogyan (elektronikusan, vagy papír alapon) nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,

  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,

  • a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá

  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, a nyilatkozathoz csatolni kell a meghatalmazást.

Köszönjük, hogy időt szentel a rendelkező nyilatkozat kitöltésére, és személyi jövedelemadójának 1 %-ával támogatja a Vörösmarty Általános Iskola Alapítvány tevékenységét!

Szeged, 2021. január

Üdvözlettel:
Tóth Tímea
a kuratórium elnöke

e-SZJA
20EGYSZA
NAV – 20EGYSZA