Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

 

Nyílt Nap

2013. október 1-én, kedden du. 17.00-kor továbbtanulással kapcsolatos nyílt napot szervezünk az érdeklődő nyolcadikosoknak és szüleiknek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Felvételi előkészítő

A felvételi vizsgára való felkészülést segítendő, a gimnázium tanárai  tehetséggondozó szakkört hirdetnek az alábbi tantárgyakból:

az írásbelire való felkészüléshez:

matematika               6 alkalom (csütörtök délutánonként)

magyar nyelv             6 alkalom (csütörtök délutánonként)

a szóbelire való felkészüléshez:

angol nyelv     (a két tanítási nyelvű tagozatra jelentkező számára)
8 dupla óra (csütörtökönként)

német nyelv    (a speciális német nyelvi tagozatra jelentkező számára)
6 dupla óra (csütörtökönként)

Az előkészítőt a nyílt napon hirdetjük meg.  Az írásbelire és szóbelire való felkészítő nem azonos csütörtökre esik, a diák mindkettőn részt tud venni.

Jelentkezni személyesen lehet a nyílt napon, majd amíg a létszám be nem telik, a Titkárságon.

 

2014/2015-es tanévben indítandó osztályok

A Deák Ferenc Gimnáziumban a 2014/2015-es tanévben az alábbi orientációjú osztályokat tervezi indítani:

01      magyar-angol két tanítási nyelvű                    

02      humán és idegen nyelvi orientáció      

03      matematika-angol orientáció               

      04      speciális angol                                                 

      05      speciális német                                                

      06      természettudományos orientáció                     

            07     általánostantervű                                             

            08     speciális spanyol                                              

            09     mozgóképkultúra és médiaismeret                  

            10     labdarúgó akadémia     

                       

Általános tudnivalók a jelentkezésről és felvételről:

- Minden tanulónak meg kell írnia az egységes felvételi írásbeli vizsgát magyar nyelvből és matematikából.

- A felvételi döntésnél figyelembe vesszük a tanulók 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi osztályzatait magyar irodalomból, nyelvtanból, történelemből, idegen nyelvből és matematikából.

- A szóbeli vizsgákat a gimnázium szervezi. Szóbeli felvételi vizsgát angol nyelvből tartunk a két tanítási nyelvű, a speciális angol és speciális spanyol, német nyelvből a speciális német orientációjú osztályokba, valamint elbeszélgetést a mozgóképkultúra és médiaismeret orientációjú osztályba jelentkezők számára. A labdarúgó akadémián sportszakmai alkalmassági vizsga van, melynek minősítése: megfelelt / nem felelt meg.