Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Petőfi 200

Iskolánk nagy lelkesedéssel, kiemelt figyelemmel készült Petőfi Sándor bicentenáriuma alkalmából rendezett programsorozatunkra.

Ősszel minden felsős tanuló megtanult egy tanrenden kívüli Petőfi-verset: az 5–6. osztályosok a Mit csinálsz, mit varrogatsz ott…, a 7–8. osztályos tanulók a Három fiú című művet. Magyar szakos kollégák ezeket október hónap folyamán mindenkitől meghallgatták, és ez alapján nevezték tanulóikat az iskolai szavalóversenyre. Novemberben ezt is megrendeztük. Minden évfolyamon 1–3 helyezettet és egy különdíjast jutalmaztunk.

Január 16–20-ig folytatódott a programsorozat, melynek során minden osztálynak, csoportnak egy rövid, szaktárgyhoz köthető, Petőfi Sándorhoz kapcsolható feladatot gondoltak ki a pedagógusok, és oldották meg a gyerekekkel. Bebizonyítottuk, hogy nem csak irodalom-, rajz- és történelemórán, hanem idegennyelv-, fizika-, földrajz-, testnevelés-, technikaórán, napköziben, sőt még matematikaórán geometria tanulása közbeni is lehet Petőfi Sándor életével, munkásságával foglalkozni. Munka közben hangsúlyoztuk, hogy mindezt Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából tesszük, ezzel is tisztelgünk a költő nagysága előtt.

Ezzel párhuzamosan, egész héten, a Somogyi könyvtár munkatársai tartottak a költő életéhez kapcsolódó foglalkozásokat intézményünk megújult könyvtárában. A felsősök interaktív módon elevenítették fel a János vitézről tanultakat, valamint Szeged város és az 1848/49-es forradalom kapcsolatát tanulmányozták. Alsósok kézműves foglalkozások keretében kokárdát és papírtulipánokat készítettek amellett, hogy megismerték a költő életének fontosabb eseményeit. Köszönjük a Somogyi Könyvtár munkatársainak a közreműködést: Kovácsné Tordai Anikó, Kukkonka Judit, Mosonyi Helga, Novkovné Hevesi Andrea, Rabb Ágnes és Manqariousné Miskolczi Beatrix.

Iskolánk gyönyörű aulájában felépített színpadon a Pilvax kávéházat is megidéztük. A berendezéssel a kor, a kávéház hangulatát varázsoltuk a gyerekek elé. Itt adtuk elő 2023. január 23-án A magyar kultúra napjához kapcsolódva ünnepi műsorunkat, melynek íve szintén Petőfi életútja és költészete mentén húzódott. A rendezvény nagyszerű példája volt annak a komplexitásnak, mely bemutatta, hogy az irodalom, a zene, a humor, az idegen nyelv milyen karöltve járhatnak egy-egy ilyen program megvalósítása során.

A műsorban gyermekek, pedagógusok egyaránt szerepeltek. Az alsó tagozatosok A Tisza című vers részletének előadásával leptek meg bennünket. Szavalóversenyünk győzteseitől pedig a felső tagozatosok által megtanult költeményeket hallhattuk. A Falu végén kurta kocsma című alkotás japán nyelvű paródiáját vállalkozó szellemű kollégáink előadásában élvezhette a közönség, melyen nagyon jót szórakozott. Utána egy ismert dallamra, pedagógusok közreműködésével énekelhettük el ezt a verset. Később Petőfi forradalomban betöltött szerepét, lelkesedését, buzdítását idéztük meg a Nemzeti dal soraival, melynek első versszakát az egész iskola szavalta, megdöbbentő erővel. Ekkor olvadt eggyé gyermek, pedagógus, oktatást segítő és technikai dolgozó egy nagy kerek harmóniává ott az aulában. A közösség, az összetartozás ereje hatott és sugárzott ezekben a percekben. Hisz ki ne ismerné a sorokat? „Talpra magyar, hí a haza”! Viszont ki hallotta, ki ismeri ezt idegen nyelven? A dübörgő első versszak után gyermekeink angolul is hallhatták mindezt 8.b osztályos tanulóink előadásában. A műsor zárásaképpen Petőfi: Füstbe ment terv című szeretetteljes alkotásának megzenésített változatától csengett, zengett az aula.

Ezzel még nem ért véget a programsorozat! Pilvax kávéházunkba meghívtuk, és „személyesen” is várjuk a költőt író-olvasó találkozóra. Egész héten gyűjtöttük tanulóink kérdéseit. Olyan érdeklődő kérdéseket Petőfi életéről, családjáról, a forradalomról, amelyekre szívesen hallanák a választ, amelyek a tanórákon tartott programok, feladatok közben keltették fel érdeklődésüket. Jövő héten kerül sor a „találkozó” megrendezésére.

Iskolánk farsangi bálját is e tematika köré tervezzük. Idei jelmezeink Petőfihez, az 1848–49-es forradalom és szabadságharchoz, a XIX. század viseletéhez lesznek köthetők.

A programsorozatról fotók, kézműves alkotások készültek, készülnek, melyekből március 15-re kiállítást rendezünk.

Reméljük rendezvényeink sokszínű forgatagából tanulóink mindegyike zárt, zár szívébe, lelkébe egy-két emlékezetes pillanatot! Bízunk benne, hogy közelebb tudtuk hozni költőóriásunk, Petőfi Sándor alakját, munkásságát, s reméljük az Ő lelkesedése, buzgalma hatással lesz saját jövőjük formálásában, pozitív lendületében!