Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

 

Iskolánkban az idei tanévben újdonságként a vízből mentés és elsősegélynyújtás oktatásával bővítjük az úszásórákat!

A téma jelentőségét a mindennapi életben előforduló nagyszámú baleset, a segítségadást korlátozó társadalmi közöny és az iskolában megszerezhető, élethelyzetekhez kapcsolódó képességek, készségek kialakításának fontossága adja. Mivel 2012 óta vöröskeresztes bázisiskola is vagyunk, fokozottabban keressük e szemlélet megerősítésének és népszerűsítésének lehetőségeit.

A mindennapos testnevelés országos bevezetésével felértékelődött a tantárgy időkeretének valóban hasznos kihasználása. Ez sok város és intézmény esetében csak részben oldható meg. Az okok általánosságban ismertek, de sokszor a tanári kreativitás hiánya is akadályozó tényező lehet. A mi iskolánkra ez egyáltalán nem jellemző!

Iskolánkban évek óta (sok más egyéb, nagy hagyományú és újszerű testmozgás oktatása mellett) az 1–6. évfolyamos tanulóink számára lehetőséget biztosítunk ingyenesen (a testnevelés órákon vagy tömegsport-foglalkozásokon) úszásórákra járni. Ezeket a most beindított újszerű ismereteket a 3–4. évfolyamos és az 5.b osztályosok számára adjuk apró lépésenként, játékosan előkészítve.

A gyerekek úszótechnikai szintjét fejlesztve praktikus vízből mentési technikákat oktatunk, ezzel kialakítva olyan proszociális készségeket, melyek társadalmi életünk jobbá tételéhez szükségesek.

A szakmai részt a SZTE JGYPK TSTI egyetemi tanársegédével, Katona Zsolttal és egy nála szakdolgozó hallgatóval, Nagy Kristóffal együtt állítjuk össze.

A programmal olyan képességeket igyekszünk kialakítani a tanulókban, melyek életük során hasznosak és akár életet mentőek lehetnek.

Ördög Nóra Eszter
testnevelő-gyógytestnevelő tanár

Az uszodában