A hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyházi jogi személyek adatai
Egyházi szervezet Vezető Cím
Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia Dr. Thorday Attila plébános 6726 Szeged, Torontál tér 4.
Honlap
+36 20 823-2154
HIT Gyülekezete Joób István Tölgyeskert Közösségi Központ
6728 Szeged, Pihenő park 1.
Honlap
Plakát
Ismertető
Szeged-Újszegedi Református Egyházközség Sípos Ete Zoltán református lelkipásztor 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 6-8.
Honlap
+36 62 430-807