Felmentés a délutáni egyéb foglalkozások alól

A tanulóknak 16 óráig az iskolában kell tartózkodniuk. Amennyiben szeretné, hogy gyermeke 16 óra előtt elmehessen az intézményből, kérjük, töltse ki az erre vonatkozó kérelmet és adja át gyermeke osztályfőnökének.

Kérelem hiányában gyermeke 16 óráig nem hagyhatja el az iskolát.

Felmentési kérelem a délutáni egyéb foglalkozások alól

Felmentés testnevelésóra alól

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. §-a legfeljebb heti két óra vonatkozásában biztosítja a versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanulók részére a mindennapos testnevelés óráknak a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel való kiváltását.

A lehetőség igénybevétele az erre vonatkozó, kitöltött kérelem iskolába való eljuttatásával, vagy a KRÉTA ellenőrzőből is elérhető e-Ügyintézés segítségével kezdeményezhető.

Felmetési kérelem testnevelésóra alól
KRÉTA ellenőrző
e-Ügyintézés