A pótvizsga időpontja: 2018. augusztus 23., 9:00 óra. Kérjük a tanulókat, hogy bizonyítványukat és íróeszközt hozzanak magukkal!
A tankönyvosztás az alsó tagozatos tanulók részére 2018. augusztus 31-én, pénteken 9:00–12:00, valamint 13:00–16:00 óra között, a felső tagozatos tanulók részére 2018. szeptember 3-án, hétfőn, az első tanítási napon lesz. A tankönyvellátás az 1–9. évfolyamon ingyenes.
Az évnyitó 2018. szeptember 3-án, hétfőn 8 órakor lesz.

Könyvtárhasználati verseny

 

Babits Mihály születésének 135. évfordulója alkalmából 2018. április 12-én tankerületi könyv- és könyvtárhasználati vetélkedőt rendeztünk a 7–8. osztályos tanulók részvételével.

Öt csapat nevezett az első fordulóba, melynek a feladata a költő Messze… messze… című versének egy versszakához illusztráció készítése volt, a második fordulóra pedig egy Babits vers szavalásával is készültek a csapatok.

A verseny során szótárhasználat, keresztrejtvény megfejtése, puzzle összeállítása, vaktérkép használata és Babitshoz köthető fogalmak magyarázata szerepelt.

A végeredmény a következőképpen alakult:

  1. a szatymazi iskola „Nebulók” csapata,
  2. a sándorfalviak „Mirtuszok” csapata,
  3. az „Aranyos Literátusok” az Arany János iskolából,
  4. az SZTE gyakorló iskolájának „Nyugatosok” csapata és
  5. a Vörösmarty iskola „Lobogók” csapata.

Köszönet a zsűri munkájáért Dr. Sáráné Lukátsy Saroltának, Kulcsár Mariannának és Dr. Kapronczay Tamásnak.

Képek a versenyről