Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a javítóvizsga ideje 2017. augusztus 24., 8 óra. A tanulók hozzanak magukkal íróeszközt és bizonyítványt.
A tankönyvosztás időpontja alsósoknak 2017. augusztus 30., szerda 9–14 óra és augusztus 31., csütörtök 14–18 óra, felsősöknek az első tanítási nap.
A tanévnyitó ünnepség időpontja 2017. szeptember 1., péntek 8 óra.

Alapítvány

Vörösmarty Általános Iskola Alapítvány

Számlaszám: 57400217 - 11106973
Adószám: 18029239-1-06

A közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997. évi CLVI. tv. alapul vételével az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat.

Közhasznú tevékenységei:
 • nevelés és oktatás,
 • képességfejlesztés,
 • ismeretterjesztés,
 • szociális tevékenység.
Az alapítvány célja:
 • a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola (a továbbiakban: iskola, 6726 Szeged, Herke u. 5.) nevelési és oktatási rendszerének támogatása, fejlesztése;
 • a kiemelkedő képességű gyerekek jutalmazása, valamint pályázatokon és versenyeken való részvételük biztosítása adott esetben táborokban való részvételük lehetővé tétele;
 • az iskolában folyó nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, tárgyi és taneszközökkel való ellátásnak bővítése, táborozások szervezése, pályázatokon való részvétel;
 • az iskola karbantartásához, felújításához lehetőségeken belül támogatás nyújtása;
 • a szociálisan rászoruló tanulók oktatási-szociális jellegű kiadásainak támogatása;
 • az alapítványi célok megvalósítása keretében a kiemelkedő képességű gyerekek képességeinek továbbfejlesztéséhez tanórán kívüli szakkör, vagy egyéb foglalkozás létrehozásához hozzájárulás;
 • az alapkészségek eredményesebb fejlesztésé szolgáló programok támogatása.

A kuratórium elnöke: Gulyásné Szabó Klára