A pótvizsga időpontja: 2018. augusztus 23., 9:00 óra. Kérjük a tanulókat, hogy bizonyítványukat és íróeszközt hozzanak magukkal!
A tankönyvosztás az alsó tagozatos tanulók részére 2018. augusztus 31-én, pénteken 9:00–12:00, valamint 13:00–16:00 óra között, a felső tagozatos tanulók részére 2018. szeptember 3-án, hétfőn, az első tanítási napon lesz. A tankönyvellátás az 1–9. évfolyamon ingyenes.
Az évnyitó 2018. szeptember 3-án, hétfőn 8 órakor lesz.

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 
  • félévkor és tanév végén
  • magántanuló esetén a határozatban foglaltak alapján
  • különbözeti vizsga esetén egyedi elbírálás során
  • javítóvizsga az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban