A pótvizsga időpontja: 2018. augusztus 23., 9:00 óra. Kérjük a tanulókat, hogy bizonyítványukat és íróeszközt hozzanak magukkal!
A tankönyvosztás az alsó tagozatos tanulók részére 2018. augusztus 31-én, pénteken 9:00–12:00, valamint 13:00–16:00 óra között, a felső tagozatos tanulók részére 2018. szeptember 3-án, hétfőn, az első tanítási napon lesz. A tankönyvellátás az 1–9. évfolyamon ingyenes.
Az évnyitó 2018. szeptember 3-án, hétfőn 8 órakor lesz.

Hittan órarend

A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola hittan órarendje

 

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia katolikus hittanoktatója az 1–4. évfolyamon Behánné Sárközi Brigitta, az 5–8. évfolyamon Gilice Attila.

Az Újszegedi Református Egyházközség református hittanoktatója Bakti Judit.

A tanulók minden év május 20-ig nyilatkozhatnak arról, hogy mely egyházi felekezet hittan oktatását vagy az iskolában tartott etika oktatását választják. A döntést tanév közben nem lehet módosítani.

Az etika/hit- és erkölcstan órák ideje
1.a csütörtök 4. óra
1.b csütörtök 3. óra
2.a csütörtök 6. óra
2.b péntek 6. óra
3.a kedd 5. óra
3.b péntek 5. óra
4.a péntek 2. óra
4.b kedd 2. óra
5.a csütörtök 2. óra
5.b péntek 4. óra
6.a csütörtök 3. óra
6.b péntek 1. óra
7.a péntek 3. óra
8.a csütörtök 1. óra
8.b csütörtök 5. óra