Az intézmény nyitva tartásának rendje

 

Az iskola szorgalmi időben reggel 600 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 900 óráig van nyitva. Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart ügyeletet, munkanapokon 9–12-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az intézményvezető ad engedélyt a működtető egyetértésével.

A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve a fenntartó, működtető képviselőit) vagyonbiztonsági okok miatt csak a portás tudtával, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe való belépésükkor (kivéve, amikor a szülő a portánál várja gyermekét) a portásnál regisztráltatniuk kell magukat.

Csengetési rend

1. óra  800 – 845
2. óra  900 – 945
3. óra  1000 – 1045
4. óra  1055 – 1140
5. óra  1150 – 1235
6. óra  1245 – 1330
7. óra  1400 – 1445