Dokumentumok
Típus Dokumentum címe
PDF-fájl Panaszkezelési Szabályzat
Külső hivatkozás 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
Külső hivatkozás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
PDF-fájl Felmentés a délutáni egyéb foglalkozások alól kérelemnyomtatvány
PDF-fájl Felmentés heti két testnevelésóra alól kérelemnyomtatvány
PDF-fájl Könyvtárhasználati rend
Külső hivatkozás A tankönyvellátásról
PDF-fájl Nyilatkozat etika vagy hit- és erkölcstan tantárgy választásáról
Hivatkozás Az idegen nyelvi mérés eredményei