A dolgozók névsora

Tanáraink
Név Szak Egyéb megbízatás
Hopenthalerné Fehér Ilona tanár, matematika–technika szak, közoktatás-vezetői szakvizsga intézményvezető-helyettes
Erdei Ágnes tanár, angol–matematika szak intézményvezető-helyettes
Agócsyné Vígh Julianna tanító, technika szakkollégium napközis nevelő, technika tanár
Bánáthy Jánosné tanár, magyar–történelem szak osztályfőnök, felsős diákönkormányzat-vezető
Bódi Katalin tanár, testnevelés–földrajz szak, egyetemi végzettség, edző napközis nevelő
Borbély László tanító osztályfőnök
Cseh Valéria tanár, német szak
Fekete Miklós tanár, festészet–restaurálás–rajz szak, egyetemi végzettség
Gáspár Andrea tanár, magyar–ének–erkölcstan szak osztályfőnök, a komplex művészeti nevelés koordinátora, munkaközösség-vezető, énekkarvezető
Gregusné Juhász Eleonóra tanító napközis nevelő, ÖKO munkaközösség-vezető
Halminé Nagy Edina tanító osztályfőnök
Kanalas György tanár, matematika–fizika–számítástechnika szak, teniszedző osztályfőnök, szakszervezeti titkár, tűzvédelmi megbízott, mérésértékelési rendszergazda
Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna tanító, közművelődési szakkollégium osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Kissné Mészáros Edina tanító, tánc- és drámapedagógus osztályfőnök
Kovács Zsolt tanító napközis nevelő
Lakatos Gabriella tanár, biológia–földrajz szak osztályfőnök, munkaközösség-vezető, a Közalkalmazotti Tanács tagja
Mandl Alice tanár, biológia–testnevelés szak, edző, egyetemi végzettség, mentorpedagógus munkaközösség-vezető
Mandl Gábor tanár, testnevelés–földrajz szak, edző, egyetemi végzettség ISK-vezető, Közalkalmazotti Tanács elnöke
Molnár-Balogh Orsolya tanár, magyar–rajz szak
Nemes Dániel tanár, történelem–angol szak, egyetemi végzettség osztályfőnök, középfokú beiskolázás felelőse, Iskolaszék titkára
Nagy Emese tanító napközis nevelő
Nagyné Oláh Éva fejlesztő pedagógus
Pécsi Hajnalka tanító, könyvtár szakkollégium, fejlesztő pedagógusi szakvizsga napközis nevelő
Pocsai-Farkas Zsuzsanna tanár, testnevelés szak
Rokszin Nóra tanár, matematika–román szak, egyetemi végzettség
Rozmánné Markó Aranka Mária tanár, matematika–földrajz szak, egyetemi végzettség
Schüssler Mónika tanító, ember és társadalom szakkollégium, óvónő osztályfőnök
Szántó Lajosné tanár, magyar–ének–könyvtár szak könyvtáros, napközis nevelő, énekkarvezető
Szécsi Szilvia Judit tanár, angol nyelv és művelődésszervező szak munkaközösség-vezető
Tománné Faragó Zita gyógypedagógus
Tóthné Kőrffy Edina tanító, mentálhigiéné szak, logopédia–gyógytestnevelés szak osztályfőnök
Tömösiné Csúri Edina tanító
Dr. Törökné Korim Andrea tanár, magyar–ének szak osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Turainé Magyar Ibolya tanító, anyanyelv szakkollégium osztályfőnök
Vámos-Poljak Zsolt tanár, biológia–kémia szak, egyetemi végzettség osztályfőnök, munkavédelmi megbízott
Vidovicsné Szamosi Csilla tanító osztályfőnök, alsós diákönkormányzat-vezető
Hit- és erkölcstant oktató tanárok
Név Egyház
Behánné Sárközi Brigitta Magyar Katolikus Egyház
Gilice Attila Magyar Katolikus Egyház
Bakti Judit Magyar Református Egyház
Joób István Hit Gyülekezete
Oktatási-nevelési munkát segítők
Név Végzettség, szakképzettség Munkakör
Kecskés-Perovics Éva tanító (főiskola), pedagógiai asszisztens pedagógiai asszisztens
Somogyvári Róbert érettségi, számítástechnikai szoftverüzemeltető rendszergazda
Tóth Istvánné érettségi, iskolatitkári szakképesítés iskolatitkár