Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a javítóvizsga ideje 2017. augusztus 24., 8 óra. A tanulók hozzanak magukkal íróeszközt és bizonyítványt.
A tankönyvosztás időpontja alsósoknak 2017. augusztus 30., szerda 9–14 óra és augusztus 31., csütörtök 14–18 óra, felsősöknek az első tanítási nap.
A tanévnyitó ünnepség időpontja 2017. szeptember 1., péntek 8 óra.

A dolgozók névsora

Tanáraink
Név Szak Egyéb megbízatás
Gulyásné Szabó Klára tanító, nevelőtanár, könyvtár-rajz szakkollégium, közoktatás-vezetői szakvizsga, tanfelügyeleti szakértő, pedagógusminősítő szakértő, szaktanácsadó intézményvezető
Hopenthalerné Fehér Ilona tanár, matematika-technika szak, közoktatás-vezetői szakvizsga intézményvezető-helyettes, munkavédelmi megbízott
Agócsyné Vígh Julianna tanító, technika szakkollégium napközis nevelő, technika tanár
Bánáthy Jánosné tanár, magyar-történelem szak felsős diákönkormányzat-vezető
Bódi Katalin tanár, testnevelés-földrajz szak, egyetemi végzettség, edző napközis nevelő
Borbély László tanító osztályfőnök
Cseh Valéria tanár, német szak
Dobosné Szunyogh Katalin tanító, fejlesztő pedagógusi szakvizsga osztályfőnök, alsós diákönkormányzat-vezető
Erdei Ágnes tanár, angol-matematika szak intézményvezető-helyettes
Fekete Miklós tanár, festészet-restaurálás-rajz szak, egyetemi végzettség
Gáspár Andrea tanár, magyar-ének-erkölcstan szak a komplex művészeti nevelés koordinátora, munkaközösség-vezető, énekkarvezető
Gregusné Juhász Eleonóra tanító napközis nevelő, ÖKO munkaközösség-vezető
Halminé Nagy Edina tanító napközis nevelő, munkaközösség-vezető
Hegyközi Tamás tanár, ének-matematika szak osztályfőnök, énekkarvezető
Horváthné Tímár Mária tanár, biológia-földrajz szak osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Kanalas György tanár, matematika-fizika-számítástechnika szak, teniszedző osztályfőnök, szakszervezeti titkár, tűzvédelmi megbízott, mérésértékelési rendszergazda
Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna tanító, közművelődési szakkollégium osztályfőnök, Iskolaszék titkára
Kissné Mészáros Edina tanító, tánc- és drámapedagógus osztályfőnök
Kurucsainé Pécsi Hajnalka tanító, könyvtár szakkollégium, fejlesztő pedagógusi szakvizsga napközis nevelő
Lakatos Gabriella tanár, biológia-földrajz szak osztályfőnök
Mandl Alice tanár, biológia-testnevelés szak, edző, egyetemi végzettség, mentorpedagógus munkaközösség-vezető
Mandl Gábor tanár, testnevelés-földrajz szak, edző, egyetemi végzettség ISK-vezető, Közalkalmazotti Tanács elnöke
Mede Brigitta gyógypedagógus
Molnár-Balogh Orsolya tanár, magyar-rajz szak osztályfőnök
Nemes Dániel tanár, történelem-angol szak, egyetemi végzettség osztályfőnök
Nagy Emese tanító napközis nevelő
Nagyné Oláh Éva fejlesztő pedagógus
Ördög Nóra Eszter tanár, biológia-testnevelés-gyógytestnevelés szak, edző, egyetemi végzettség vöröskeresztes tanárelnök
Pusztai Klára tanár, kémia szak
Schüssler Mónika tanító, ember és társadalom szakkollégium, óvónő osztályfőnök
Szántó Lajosné tanár, magyar- ének-könyvtár szak könyvtáros, napközis nevelő, énekkarvezető
Szécsi Szilvia Judit tanár, angol nyelv és művelődésszervező szak
Tari-Tóbiás Ágnes tanár, matematika, nyelv- és beszédfejlesztés, egyetemi végzettség
Tóthné Kőrffy Edina tanító, mentálhigiéné szak, logopédia-gyógytestnevelés szak osztályfőnök
Tömösiné Csúri Edina tanító osztályfőnök, napközis nevelő, munkaközösség-vezető
Dr. Törökné Korim Andrea tanár, magyar-ének szak osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Turainé Magyar Ibolya tanító, anyanyelv szakkollégium osztályfőnök
Oktatási-nevelési munkát segítők
Név Végzettség, szakképzettség Munkakör
Somogyvári Róbert érettségi, számítástechnikai szoftverüzemeltető rendszergazda
Tóth Istvánné érettségi, iskolatitkári szakképesítés iskolatitkár