Tanáraink
Név Tantárgy Egyéb megbízatás
Krizsánné Turcsányi Marianna fizika; etika intézményvezető
Erdei Ágnes idegen nyelv (angol) intézményvezető-helyettes
Dr. Törökné Korim Andrea Borbála irodalom; magyar nyelv intézményvezető-helyettes
Agócsyné Vigh Julianna Magdolna életvitel és gyakorlat; technika, életvitel és gyakorlat; vizuális kultúra; napközis foglalkozás alsós munkaközösség-vezető
Bánáthy János Imréné irodalom; magyar nyelv; történelem osztályfőnök, humán- és művészeti munkaközösség-vezető
Bódi Katalin Etelka testnevelés és sport
Borbély László életvitel és gyakorlat; ének-zene; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; környezetismeret; magyar nyelv; matematika; vizuális kultúra osztályfőnök
Cseh Valéria idegen nyelv (német)
Csiráné Bozsó Adrienn életvitel és gyakorlat; ének-zene; napközis foglalkozás
Gáspár Andrea ének-zene; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; magyar nyelv osztályfőnök, a komplex művészeti nevelés koordinátora, osztályfőnöki munkaközösség-vezető, énekkarvezető
Gregusné Juhász Eleonóra életvitel és gyakorlat; vizuális kultúra; környezetismeret; napközis foglalkozás ÖKO munkaközösség-vezető
Héger Judit Mónika matematika; testnevelés és sport
Kanalas György fizika; informatika; matematika osztályfőnök, tűzvédelmi megbízott
Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna ének-zene; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; környezetismeret; magyar nyelv; matematika osztályfőnök
Kissné Mészáros Edina életvitel és gyakorlat; etika / hit- és erkölcstan; idegen nyelv (angol); irodalom; környezetismeret; magyar nyelv; matematika; vizuális kultúra osztályfőnök
Lakatos Gabriella Mária biológia-egészségtan; földrajz; természetismeret osztályfőnök, természettudományos és testnevelésmunkaközösség-vezető, a Közalkalmazotti Tanács tagja
Mandl Gábor Ferenc testnevelés és sport a Közalkalmazotti Tanács elnöke
Molnár-Balogh Orsolya irodalom; magyar nyelv; vizuális kultúra; hon- és népismeret
Nagy Emese napközis foglalkozás
Nagyné Oláh Éva fejlesztő foglalkozás
Nemes Dániel idegen nyelv (angol); történelem osztályfőnök, DÖK-vezető
Papp-Szabó Leonóra ének-zene; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; magyar nyelv osztályfőnök
Pécsi Hajnalka idegen nyelv (angol); napközis foglalkozás
Pocsai-Farkas Zsuzsanna testnevelés és sport osztályfőnök
Rokszin Nóra matematika
Schüssler Mónika életvitel és gyakorlat; ének-zene; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; környezetismeret; magyar nyelv; matematika; vizuális kultúra osztályfőnök
Szántó Lajos Zoltánné ének-zene könyvtáros, énekkarvezető
Szécsi Szilvia Judit idegen nyelv (angol) idegen nyelvi munkaközösség-vezető
Tóthné Kőrffy Edina Katalin életvitel és gyakorlat; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; környezetismeret; magyar nyelv; matematika; vizuális kultúra osztályfőnök
Tömösiné Csúri Edina
Turainé Magyar Ibolya életvitel és gyakorlat; ének-zene; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; környezetismeret; magyar nyelv; matematika; vizuális kultúra osztályfőnök, a Közalkalmazotti Tanács tagja
Vámos-Poljak Zsolt kémia osztályfőnök, munkavédelmi megbízott
Vidovicsné Szamosi Csilla életvitel és gyakorlat; ének-zene; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; környezetismeret; magyar nyelv; matematika; vizuális kultúra osztályfőnök
Oktatási-nevelési munkát segítők
Név Munkakör
Nógrádi Lívia pedagógiai asszisztens
Somogyvári Róbert rendszergazda
Tóth Istvánné iskolatitkár