A dolgozók névsora

Tanáraink
Név Tantárgy Egyéb megbízatás
Erdei Ágnes idegen nyelv (angol) intézményvezető-helyettes
Dr. Törökné Korim Andrea Borbála irodalom; magyar nyelv intézményvezető-helyettes
Agócsyné Vigh Julianna Magdolna életvitel és gyakorlat; technika, életvitel és gyakorlat; vizuális kultúra; napközis foglalkozás
Bánáthy János Imréné irodalom; magyar nyelv; történelem osztályfőnök, felsős diákönkormányzat-vezető
Bódi Katalin Etelka testnevelés és sport
Borbély László életvitel és gyakorlat; ének-zene; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; környezetismeret; magyar nyelv; matematika; vizuális kultúra osztályfőnök
Cseh Valéria idegen nyelv (német)
Csiráné Bozsó Adrienn életvitel és gyakorlat; ének-zene; napközis foglalkozás
Gáspár Andrea ének-zene; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; magyar nyelv osztályfőnök, a komplex művészeti nevelés koordinátora, munkaközösség-vezető, énekkarvezető
Gregusné Juhász Eleonóra életvitel és gyakorlat; vizuális kultúra; környezetismeret; napközis foglalkozás ÖKO munkaközösség-vezető
Héger Judit Mónika matematika; testnevelés és sport
Kanalas György fizika; informatika; matematika osztályfőnök, szakszervezeti titkár, tűzvédelmi megbízott, mérésértékelési rendszergazda
Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna ének-zene; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; környezetismeret; magyar nyelv; matematika osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Kissné Mészáros Edina életvitel és gyakorlat; etika / hit- és erkölcstan; idegen nyelv (angol); irodalom; környezetismeret; magyar nyelv; matematika; vizuális kultúra osztályfőnök, munkaközösség-vezető, a Közalkalmazotti Tanács tagja
Lakatos Gabriella Mária biológia-egészségtan; földrajz; természetismeret osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Mandl Gábor Ferenc testnevelés és sport
Molnár-Balogh Orsolya irodalom; magyar nyelv; vizuális kultúra; hon- és népismeret
Nagy Emese napközis foglalkozás
Nagyné Oláh Éva fejlesztő foglalkozás
Nemes Dániel idegen nyelv (angol); történelem osztályfőnök, középfokú beiskolázás felelőse, Iskolaszék titkára
Pécsi Hajnalka idegen nyelv (angol); napközis foglalkozás
Pocsai-Farkas Zsuzsanna testnevelés és sport osztályfőnök
Rokszin Nóra matematika
Schüssler Mónika életvitel és gyakorlat; ének-zene; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; környezetismeret; magyar nyelv; matematika; vizuális kultúra osztályfőnök
Szántó Lajos Zoltánné ének-zene könyvtáros, énekkarvezető
Szécsi Szilvia Judit idegen nyelv (angol) munkaközösség-vezető
Szörényi Anna Gyöngyvér irodalom; magyar nyelv
Tóthné Kőrffy Edina Katalin életvitel és gyakorlat; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; környezetismeret; magyar nyelv; matematika; vizuális kultúra osztályfőnök
Tömösiné Csúri Edina
Turainé Magyar Ibolya életvitel és gyakorlat; ének-zene; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; környezetismeret; magyar nyelv; matematika; vizuális kultúra osztályfőnök
Vámos-Poljak Zsolt kémia osztályfőnök, munkavédelmi megbízott
Vidovicsné Szamosi Csilla életvitel és gyakorlat; ének-zene; etika / hit- és erkölcstan; irodalom; környezetismeret; magyar nyelv; matematika; vizuális kultúra osztályfőnök, alsós diákönkormányzat-vezető
Hit- és erkölcstant oktató tanárok
Név Egyház
Behánné Sárközi Brigitta Magyar Katolikus Egyház
Gilice Attila Magyar Katolikus Egyház
Bakti Judit Magyar Református Egyház
Joób István Hit Gyülekezete
Oktatási-nevelési munkát segítők
Név Munkakör
Kecskés-Perovics Éva pedagógiai asszisztens
Somogyvári Róbert rendszergazda
Tóth Istvánné iskolatitkár