Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Tartalomjegyzék

Nyelv

Nyelvoktatásunk célja, hogy tanulóink a 8. évfolyam végére biztos nyelvi alapokkal rendelkezzenek és a mindennapi életben használható nyelvismeretre tegyenek szert.( Pl. idegen nyelvi környezetben tudjanak vásárolni, útbaigazítást kérni, telefonálni stb.) Ennek eléréséhez a következőket kínáljuk:

  • Iskolánkban az angol vagy a német nyelvet tanulhatják diákjaink.
  • Az idegen nyelvet az 1. osztálytól kezdődően tanítjuk.
  • Az 1. és a 2. osztályban dalok, versek, mondókák és mesék segítségével játékos formában, mozgásos tevékenységeken keresztül sajátítják el a gyerekek az alapszókincset és a kommunikáció alapvető formáit.
  • Az emelt szintű nyelvi csoportban a tanulók 5. osztálytól heti 5 órában tanulják az angol nyelvet. Az emelt szintű nyelvi csoportba azok a tanulók jutnak be, akik a 3. év végi komplex teljesítményük alapján képesek megbirkózni az emelt szint jelentette többletterheléssel. Az alap és az emelt szintű csoportok között az átjárhatóságot biztosítjuk, a diákok fejlődését figyelembe véve. Aki könnyen veszi az alapszint követelményeit, különbözeti vizsgával átkerülhet az emelt szintű csoportba és fordítva, akinek nehezen megy a magasabb szintű elvárások teljesítése, az alapszinten folytathatja tanulmányait. Az emelt szinten nyelvet tanuló diákokkal szemben elvárás, az alapszinten tanuló jó képességű tanulóknak ajánlott a különféle iskolai, városi, országos versenyeken való részvétel.
  • Célunk 8. év végére alapfokú nyelvvizsga szintjének az elérése.