Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Tartalomjegyzék

Egészségnevelés

Szaktanáraink, tanítóink számára a PEPO által meghatározott irányelvekkel egyetértve az egészség megóvása és környezetünk védelme nagyon hangsúlyos feladat intézményünkben. 2011 óta iskolánk ÖKO-iskolaként működik. 2013 óta Vöröskeresztes Bázisiskola lettünk. Ehhez kapcsolódik az évi két természetjáró kirándulásunk (ősszel és tavasszal). Munkánk az iskolai élet szinte minden területére kiterjed. Bevezetésre került a mindennapos testnevelés.

Tanórán, tanórán kívüli keretben megismertetjük gyerekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, vegyék észre a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak majd tudatos környezetvédővé, a természetet óvó, féltő felnőtté.

A légzőszervrendszeri problémák megelőzésére, illetve csökkentésére alakítottuk ki a sószobát, amelyet tanulóink rendszeresen használnak. A gyerekek egészségi állapotának megőrzése érdekében az alsó tagozaton különböző játékos versenyeket, sportfoglalkozásokat, fogápolási és egészségügyi vetélkedőket szervezünk. Az egészséges táplálkozás fontosságát kiemelve napközis csoportjaink salátapartyn, ételkóstolón vesznek részt.

A felső tagozatosoknak is rendszeresen szervezünk egészségmegőrző programokat:

  • Egészséges életmód iskolai vetélkedő 5–6. osztály – minden év novemberében zajlik. (A 2013–2014-es tanévtől bevezettük a 3–4. osztályosok számára a Vöröskeresztes vetélkedőt, melyet a védőnő hallgatók segítségével szervezünk.)
  • Káros szenvedélyek iskolai vetélkedő 7–8. osztály – minden év márciusában bonyolítjuk le.
  • Az iskolai védőnő és a védőnő hallgatók közreműködésével felvilágosító előadásokat szervezünk tanulóink számára.

Fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Éppen ezért iskolánkban tudatosan foglalkozunk a környezeti neveléssel. Olyan vetélkedőket szervezünk, amelyek elmélyítik a környezet- és természetvédelemhez kapcsolódó ismereteiket:

  • Alsó tagozat és Vedres Utcai Óvoda Zöld napok programja – minden év májusában.
  • Állatok világnapja iskolai vetélkedő 5–8. osztály – minden év októberében.
  • Föld napja városi környezetvédelmi vetélkedő – minden év áprilisában.

Rendszeresen különböző gyűjtési akciókat szervezünk: papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés, használt elem gyűjtése, műanyag palackok gyűjtése. Cipődobozokban a családoknál feleslegessé vált játékokat, könyveket összegyűjtik a gyermekek karácsony előtt, és felajánlják az arra rászorulóknak.