Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Tartalomjegyzék

Munkánk értékelése

A nevelőtestületre jellemző az elkötelezettség, a törekvés arra, hogy szakmai fejlődése érdekében folyamatos továbbképzéseken vegyenek részt a tantestület tagjai.

A törvényi előírásoknak megfelelően a NAT alapján elkészített helyi tanterv alapján végezzük nevelő-oktatómunkánkat. Pedagógiai programunkba beépítettük egészségnevelési és környezetvédelmi koncepciónkat, valamint ÖKO-iskolaként működve az ökoszemlélet és ökotudatosságra nevelés eszközeit.

Célunk, hogy színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást.

A szülők és tanulók igényeinek kielégítése érdekében őrizzük önálló arculatunkat, sajátos oktatási-nevelési profilunkat:

  • emelt szintű nyelvoktatás
  • testnevelés-orientációjú osztályok
  • nívócsoportos oktatás
  • táncoktatás

Biztosítjuk tehetséges tanulóink számára képességeik minél teljesebb kibontakoztatását. Több évtizedes kiemelkedő sporteredmények alapján kiérdemeltük, hogy 2013 óta Akkreditált Tehetségpontként működik intézményünk.

Előtérbe helyezzük a tanulás tanításának technikáját, megismertetjük a tanulókkal a hatékony tanulási módszereket.

Az életpálya építésének segítése érdekében tudatosan irányítjuk a tanulók reális pályaválasztását. Az átjárhatóság megvalósítása, zökkenőmentes megteremtése érdekében együttműködünk a tankerületi oktatási intézményekkel.

Az intézmény mikrokörnyezetében található nem oktatási intézményekkel jól működő, kölcsönös kapcsolatot alakítunk ki az oktatás színvonalának emelése érdekében.

Kihasználjuk a pályázatok nyújtotta lehetőségeket a működési feltételek javítására.