Intézménynév: Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Székhely: 6726 Szeged, Herke u. 5.
Intézmény vezetője: Krizsánné Turcsányi Marianna
Ellátott feladatok: általános iskola
Tel.: 62/547-132
Fax: 62/547-133
e-mail:
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Fenntartó típusa: állami intézményfenntartó központi hivatal

Szegedről

Szeged a Tisza és a napfény városa, Délkelet-Magyarország gazdasági, tudományos és kulturális központja. Gazdag történelmi múlttal, jelentős szellemi, kulturális hagyományokkal rendelkezik. Szeged fesztiválváros, egyetemi város, tudományos régióközpont. A város sportélete is hozzájárult nemzetközi ismertségéhez.

Újszeged Szeged egyik városrésze. A Tisza bal partján található. Saját vasútállomással rendelkezik. Itt található a Szabadtéri Színpad, a Vakok Intézete, az Erzsébet liget, az Egyetemi Füvészkert, a Gabonatermesztési Kutató Intézet (GKI), a Napfényfürdő Aquapolis, valamint a városi Sportcsarnok. Itt helyezkedik el a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola is, mely 2003. augusztus 1-je óta viseli a nagy reformkori költő nevét.

1978. szeptember 6-án nyitotta meg kapuit Odessza II. Számú Általános Iskola néven. Az akkori idők szokása szerint a lakótelep nevét kapta, s mivel már működött a közelben egy iskola, így lett II. számú.


Iskolánkról

Nevelési céljaink

Az intézmény alapdokumentumaival összhangban határozzuk meg nevelési és oktatási céljainkat.

Munkánk eredményességét biztosítja, segíti a szülőkkel kiépített szoros együttműködés. Kérjük a szülőket:

 • A szülői ház támogassa az iskola célkitűzéseit.
 • Ismerjék meg az iskola elvárásait, szellemiségét, alapelveit, a szülő jogait, kötelezettségeit.
 • A szülők vegyenek részt a kapcsolattartás színterein: fogadóórán, szülői értekezleten, személyes beszélgetéseken.
 • Lehetőségeikhez mérten vegyenek részt az iskolai rendezvényekben, segítsék azok sikeres megvalósítását.
 • Problémáikkal merjék felkeresni a szakembereket, pedagógusokat, és közösen keressenek megnyugtató megoldást gyermekeik érdekében. Csak közösen, a család és az iskola együttműködésével lehet a nevelési célokat megvalósítani.

Célunk, hogy oktató-nevelő munkánk eredményeképpen:

 • Tanulóink tegyenek szert biztos, szilárd ismeretekre, amelyek fejlesztik képességeiket, személyiségüket. Ismerjék meg saját képességeiket, lehetőségeiket.
 • Ismerjék meg az önálló ismeretszerzés, a tanulás módszereit.
 • Tudatosan készüljenek a pályaválasztásra, a továbbtanulásra, az élethosszig tartó tanulásra.
 • Használják az emberek közötti érintkezés, kommunikáció elfogadott normáit és helyes formáit. Legyenek empatikusak a gyengébb képességű társaikkal szemben. Törekedjenek olyan közösségek kialakítására, amelynek tagjai tisztelik egymást, a közös célokért képesek együtt munkálkodni.
 • Legyen igényük az egészséges életmód iránt, fontos legyen számukra a testi-lelki egészség megóvása.
 • Ismerjék a környezettudatos magatartás lehetőségeit, vigyázzanak a szűkebb és tágabb környezet értékeire.

A kitűzött célok érdekében:

 • Pedagógusaink nyitottak minden értékre, amelyet beépíthetnek saját nevelő-oktató munkájukba, hiszen minden pillanatban értéket közvetítenek.
 • Egymás elfogadására, tiszteletére nevelnek tanítási órán és azon kívül is.

Hagyományaink

Programjaink, melyek több éves múlttal rendelkeznek, tanórai kereteken kívül segítik a személyiségfejlesztést, okoznak közös örömet gyerekeknek, szülőknek, tanároknak egyaránt. A közös élmények erősítik az érzelmi kötődést, és az egymást segítő munkakapcsolatot.

Közösségépítő programok

 • Családi nap: szülők, gyerekek, tanárok együtt töltött hétvégéje, melynek sikeressége az együtt lenni akarásban, és a változatos programban rejlik.
 • A felnőttek szórakozását szolgálja a Szülők-Nevelők Bálja.
 • Az iskola falain kívülre csalják ki a gyerekeket az osztálykirándulások, a színház-bábszínház-, könyvtár-, múzeumlátogatások, valamint a Szent-Györgyi Albert Agórában szervezett foglalkozások.
 • A DÖK-nap minden évben izgalmas lehetőségeket nyújt az iskolai nagy közösség fejlesztésére (felső tagozaton kirándulással).
 • Tartunk sportdélutánokat, gyümölcsnapos foglalkozásokat, együtt dolgozunk a papírgyűjtéseken.
 • Nyílt tanítási napokon a szülők közvetlenül láthatják az órai munkákat.

Rendezvények

Rendezvényeink követik a naptári ünnepeket és jeles napokat (projektnapok és hetek formájában), felejthetetlen élményt adva nézőnek és szereplőnek egyaránt.

 • Kiemelkedő több napos program a Vörösmarty-hét rendezvénysorozata, ahol a diákok interaktív módon gazdagítják tudásukat névadónkról és koráról.
 • Az alsósok minden évben megkoszorúzzák Vörösmarty Mihály szobrát.
 • December az örömszerzés hónapja, a Mikulás napi ajándékozással, karácsonyi bazárral és az iskolai karácsonyi ünnepséggel.
 • Farsangolunk alsóban és felsőben is. A húsvétot a kicsik nyuszifutással köszöntik.
 • Szép hagyomány az osztályszintű anyák napi ünnepség, mely még a pedagógust is meghatja, nem csak az egymás szemébe néző anya, gyerek párost.
 • A Föld napja tiszteletére az alsósok akadályversenyt, a felsősök városi vetélkedőt szerveznek.
 • A tanév keretünnepei az évnyitó, és az évzáró alsós szervezésben, a ballagás felsős szervezésben zajlik.

Iskolaelőkészítő foglalkozások

Fontosnak tartjuk az óvoda és az iskola közös munkáját, ezért programjaink az együttműködést segítik.

 • Iskola előkészítő foglalkozásokat szervezünk, mozgáskoordináció-felmérést és szülői fórumot tartunk az óvodában.
 • Közös játék az ovisokkal a Zöld-napok keretében, akadályverseny formájában történik.

Testnevelés és sport

Az iskolánkba járó diákok olyan sokoldalú képzést kapnak, amely lehetőséget, alapot ad később a tanuló egyéniségének megfelelő sportág kiválasztására. Tapasztalatunk, hogy a sport a személyiségfejlődésre is pozitívan hat. A gyermek önmagával szemben felállított igényszintje a sportoláson keresztül az élet egyéb területén is megnövekszik.

Az intézményben az évek során folyamatosan fejlesztettük a sportolás feltételeit, körülményeit. Ennek eredményeképpen a tanulók az érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelően – iskolánk kiváló helyzeti, tárgyi és személyi feltételeinek maximális kihasználtsága mellett – válogathatnak a különböző sportágak közül.

A közelben, Újszegeden található a város több sportlétesítménye. Ezek az intézmények jó hátteret nyújtanak minden tanuló számára a tantervi anyag mellett felmerülő, sokoldalú sportolási igényének kielégítéséhez. A sportuszoda közelsége az úszásórák lehetőségét biztosítja. Az iskolában dolgozó szakedző és a Kisstadion teniszpályái a tenisz sportág megismerésére ad lehetőséget diákjainknak. A szabadidős sportok tárházát bővíti a bowling-tekepálya kihasználása, valamint lehetőség van testnevelési órákon a különböző labdajátékok és a fitness megszerettetésére, de tanulóink kipróbálhatják az kötélugró csoport foglalkozásait is.

Rendszeresen részt veszünk a város tömegsportrendezvényeken (Pick futóverseny, stb.), telente korcsolyázni visszük alsós tanulóinkat. A téli sportok örömeit évek óta szlovákiai sítáborban ismerhetik meg a gyerekek.

Az intézmény egyik profilja indulás óta a testnevelés tagozat. A városi sportcsarnokban az eredményes kézilabda utánpótlás nevelésének köszönhetően, egyedül a mi iskolánk tarthat heti tíz testnevelés órát, ami a gyerekeknek nagy élmény.

A sporttagozat beváltotta a hozzá fűzött reményeket, különböző sportágakban értek el a tanulók városi, megyei, országos, nemzetközi eredményeket. Sokan váltak élsportolókká, de a kevésbé tehetséges gyerekekben is kialakult a mozgás szeretete, a rendszeres sportolás igénye.

Az utóbbi években főleg a kézilabda és az atlétika területén értek el tanulóink nagyszerű sikereket, de kötélugrásban és úszásban is országos versenyeken képviselik diákjaink az iskolát.

Kézilabdásaink az Országos Diákolimpiai dobogós helyek mellett nemzetközi kupákat is nyertek Teramóban, Gummersbachban, Újvidéken, sőt a hazai kupák közül is jó néhányat elhoznak.

Számtalan NB I-es játékos került ki innen, de többen magukra ölthették már a magyar válogatott címeres mezét is, így Kotormán Attila, Buday Dániel, Oláh Gábor, Borbély Zsanett, a kétszeres olimpikon Laluska Balázs és az egyszeres olimpikon Bódi Bernadett, valamint Pigniczki Krisztina, aki amellett, hogy háromszoros olimpikon, olimpiai ezüstéremmel is büszkélkedhet. Ugyancsak iskolánkból indult a kétszeres olimpiai aranyérmes vízilabdás, Fodor Rajmund, valamint a búvárúszásban európa- és világbajnoki érmeket nyerő Bozsó Bea is.

1–2. osztályban a fő hangsúlyt a játékigény kielégítésére és a mozgáskoordináció fejlesztésére helyezzük. Két félév alatt a gyerekek megtanulnak három úszásnemben úszni. A labdás ügyességfejlesztő gyakorlatok képzettséget adnak több labdajáték elsajátításához.

3–4. osztályban a torna kiemelt tananyag, de emellett sok egyéb képességfejlesztő feladatot kapnak a gyerekek a testnevelés órákon. Ezekben az években történik meg a kézilabdázás alapjainak lerakása, és a játékszintre emelése.

5–6. osztályban a hangsúlyt az atlétikus képzés kapja. A tanulók játékigényének kielégítésére a labdás órák szolgálnak. Folyamatos, sokoldalú képességfejlesztéssel alakítjuk ki a gyermekek magasabb szintű terhelhetőségét.

7–8. osztályban az órák közel felét a kézilabdázás tölti ki. A fennmaradó órákban szabadidősportok, küzdősportok, ismétlések és egyéb labdajátékok kerülnek a tananyagba.

Hagyományt teremtettünk a néptánc oktatásával alsó tagozaton. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján szép táncbemutatóval (gálával) erősítjük nemzeti hagyományainkat.


Nyelv

Nyelvoktatásunk célja, hogy tanulóink a 8. évfolyam végére biztos nyelvi alapokkal rendelkezzenek és a mindennapi életben használható nyelvismeretre tegyenek szert.( Pl. idegen nyelvi környezetben tudjanak vásárolni, útbaigazítást kérni, telefonálni stb.) Ennek eléréséhez a következőket kínáljuk:

 • Iskolánkban az angol vagy a német nyelvet tanulhatják diákjaink.
 • Az idegen nyelvet az 1. osztálytól kezdődően tanítjuk.
 • Az 1. és a 2. osztályban dalok, versek, mondókák és mesék segítségével játékos formában, mozgásos tevékenységeken keresztül sajátítják el a gyerekek az alapszókincset és a kommunikáció alapvető formáit.
 • Az emelt szintű nyelvi csoportban a tanulók 5. osztálytól heti 5 órában tanulják az angol nyelvet. Az emelt szintű nyelvi csoportba azok a tanulók jutnak be, akik a 3. év végi komplex teljesítményük alapján képesek megbirkózni az emelt szint jelentette többletterheléssel. Az alap és az emelt szintű csoportok között az átjárhatóságot biztosítjuk, a diákok fejlődését figyelembe véve. Aki könnyen veszi az alapszint követelményeit, különbözeti vizsgával átkerülhet az emelt szintű csoportba és fordítva, akinek nehezen megy a magasabb szintű elvárások teljesítése, az alapszinten folytathatja tanulmányait. Az emelt szinten nyelvet tanuló diákokkal szemben elvárás, az alapszinten tanuló jó képességű tanulóknak ajánlott a különféle iskolai, városi, országos versenyeken való részvétel.
 • Célunk 8. év végére alapfokú nyelvvizsga szintjének az elérése.

Egészségnevelés

Szaktanáraink, tanítóink számára a PEPO által meghatározott irányelvekkel egyetértve az egészség megóvása és környezetünk védelme nagyon hangsúlyos feladat intézményünkben. 2011 óta iskolánk ÖKO-iskolaként működik. 2013 óta Vöröskeresztes Bázisiskola lettünk. Ehhez kapcsolódik az évi két természetjáró kirándulásunk (ősszel és tavasszal). Munkánk az iskolai élet szinte minden területére kiterjed. Bevezetésre került a mindennapos testnevelés.

Tanórán, tanórán kívüli keretben megismertetjük gyerekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, vegyék észre a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak majd tudatos környezetvédővé, a természetet óvó, féltő felnőtté.

A légzőszervrendszeri problémák megelőzésére, illetve csökkentésére alakítottuk ki a sószobát, amelyet tanulóink rendszeresen használnak. A gyerekek egészségi állapotának megőrzése érdekében az alsó tagozaton különböző játékos versenyeket, sportfoglalkozásokat, fogápolási és egészségügyi vetélkedőket szervezünk. Az egészséges táplálkozás fontosságát kiemelve napközis csoportjaink salátapartyn, ételkóstolón vesznek részt.

A felső tagozatosoknak is rendszeresen szervezünk egészségmegőrző programokat:

 • Egészséges életmód iskolai vetélkedő 5–6. osztály – minden év novemberében zajlik. (A 2013–2014-es tanévtől bevezettük a 3–4. osztályosok számára a Vöröskeresztes vetélkedőt, melyet a védőnő hallgatók segítségével szervezünk.)
 • Káros szenvedélyek iskolai vetélkedő 7–8. osztály – minden év márciusában bonyolítjuk le.
 • Az iskolai védőnő és a védőnő hallgatók közreműködésével felvilágosító előadásokat szervezünk tanulóink számára.

Fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Éppen ezért iskolánkban tudatosan foglalkozunk a környezeti neveléssel. Olyan vetélkedőket szervezünk, amelyek elmélyítik a környezet- és természetvédelemhez kapcsolódó ismereteiket:

 • Alsó tagozat és Vedres Utcai Óvoda Zöld napok programja – minden év májusában.
 • Állatok világnapja iskolai vetélkedő 5–8. osztály – minden év októberében.
 • Föld napja városi környezetvédelmi vetélkedő – minden év áprilisában.

Rendszeresen különböző gyűjtési akciókat szervezünk: papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés, használt elem gyűjtése, műanyag palackok gyűjtése. Cipődobozokban a családoknál feleslegessé vált játékokat, könyveket összegyűjtik a gyermekek karácsony előtt, és felajánlják az arra rászorulóknak.


Versenyek, tehetséggondozás

Tehetséggondozás

2011 óta vagyunk Regisztrált Tehetségpont.

Tehetségen azt a velünk született adottságot, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosnál jobb teljesítményt tud létrehozni.

A tehetséges tanulót: kreativitás, önállóság, szorgalom, kitartás, érdeklődés, kritikai gondolkozás, egészséges versenyszellem jellemzi.

A tehetséggondozás módszerei az intézményben:

 • tanórákon új munkaformák, módszerek alkalmazása
 • egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
 • csoportbontás, nívócsoportos oktatás
 • középiskolára előkészítő foglalkozások: matematikából, magyar nyelvből
 • emelt szintű oktatás (idegen nyelv, testnevelés)
 • szakkörök szervezése
 • tanulmányi, művészeti, kulturális versenyekre való felkészítés
 • sportversenyek

Versenyek, melyeken tanulóink hagyományosan részt vesznek

A természettudományi tárgyak versenyei

 • Iskolai
  • Bonifert Domonkos Levelező Verseny
  • Pangea Levelező Verseny
  • Mini Zrínyi 3–8. oszt.
  • Kalmár László matematika verseny 3–8. oszt.
  • Állatok Világnapja 5–8. oszt.
  • Egészséges életmód 3–4. és 5–6. oszt.
  • Káros szenvedélyek 7–8. oszt.
  • Föld Napja 5–8. oszt.
 • Városi
  • Pangea Levelező Verseny
  • Matematika verseny 2–4. oszt.
  • Mini Zrínyi 3–8. oszt.
  • Kalmár László matematika verseny 3–8. oszt.
 • Megyei
  • Bonifert Domonkos Levelező Verseny
 • Országos
  • Bonifert Domonkos Levelező Verseny
  • Pangea Levelező Verseny

A magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyainak versenyei

Irodalom
 • Iskolai
  • Mesemondóverseny
  • Vörösmarty-hét szavalóverseny 1–8. oszt.
  • Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép Magyar Beszéd" verseny 3–4. oszt. és 5–8. oszt.
  • Könyvtárismereti vetélkedő
  • Móra olvasási- és szövegértési verseny 3–4. oszt és 5–6. oszt.
  • Irodalmi kávéház 5–8. oszt.
  • Fogalmazási verseny 4. oszt.
 • Városi
  • Mesemondóverseny
  • Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép Magyar Beszéd" verseny 3–4. oszt. és 5–8. oszt.
  • Vörösmarty-hét szavalóverseny 1–8. oszt.
  • Könyvtárismereti vetélkedő
  • Móra olvasási- és szövegértési verseny 3–4. oszt és 5–6. oszt.
  • Irodalmi kávéház 5–8. oszt.
  • Fogalmazási verseny 4. oszt.
 • Országos
  • Levelező versenyek (pl. Mozaik, Bendegúz) 1–4. és 5–8. oszt.
Nyelvtan
 • Iskolai
  • Helyesírási verseny 2–4. oszt.
  • Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 5–8. oszt.
  • Magyar Nyelv Napja vetélkedő
 • Városi
  • Helyesírási verseny 5–8. oszt.
  • Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 5–8. oszt.
 • Országos
  • Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 5–8. oszt.
  • Levelező versenyek (pl. Mozaik, Bendegúz) 5–8. oszt.
Történelem
 • Városi
  • A szegedi általános iskolák által meghirdetett versenyek 7–8. osztályosoknak.
 • Országos
  • Levelezőversenyek 5–8. oszt.

Az idegen nyelvi tantárgyak versenyei

Angol
 • Iskolai
  • Speak Up!
  • Angol fordító- és szövegértési 5–8. oszt.
  • Milne versmondó verseny
 • Városi
  • Speak Up!
  • Milne versmondó verseny
 • Országos
  • Levelezőversenyek
Német
 • Iskolai
  • Szövegértési verseny
  • Szépkiejtési verseny 5–8. oszt.
 • Városi
  • Szövegértési verseny
  • Szépkiejtési verseny 5–8. oszt.
 • Országos
  • Országos Német Nyelvi Verseny 5–8. oszt.

A művészeti tárgyak versenyei

Rajz
 • Iskolai
  • Meseillusztráció-verseny 1–4. oszt.
 • Városi
  • Meseillusztráció-verseny 1–4. oszt.
  • Az aktuálisan meghirdetett illusztrációs versenyek.
  • A Kiskunsági Nemzeti Park által meghirdetett rajzverseny.
Ének
 • Iskolai
  • Kodály-bicínium énekverseny
 • Városi
  • Kodály-bicínium énekverseny

A testnevelés tantárgy versenyei

 • Házi bajnokságok
  • kézilabda, mezei futóverseny, teremkézilabda, terematlétika, szivacskézilabda, kötélugrás
 • Városi versenyek
  • atlétika, kézilabda, úszás diákolimpia
 • Megyei versenyek
  • ERIMA bajnokság, szivacskézilabdázás, úszás, kötélugrás, kézilabda, atlétika diákolimpia
 • Egyéb
  • Vörösmarty-kupa
  • Pick-futás, egyéb városi tömegsportrendezvények
  • Atlétikai versenyek: ügyességi csapatbajnokság
  • Környékbeli kézilabdatornák
  • Kiskunhalasi vagy egyéb Kupa
  • Gabonakutató és egyéb patronáló intézményekkel sportversenyek szervezése
  • Váltóverseny 1–4. osztályosoknak
  • Újszegedi óvodások versenye
  • STIPI-STOP sportágválasztó

Szabadidős tevékenység

A szabadidős tevékenységek között több éve szerepel már alsó tagozaton a néptánc, felső tagozaton a társastánc oktatása.

A gyerekek az otthonukon kívül az iskolában tartózkodnak legtöbbet. Ahhoz, hogy valóban a második otthonuknak tekinthessék iskolánkat, megpróbáljuk az osztálytermeken kívül is hangulatossá, széppé, kellemes atmoszférájúvá tenni a környezetüket. Közösségformáló ereje van ennek is, hiszen ötleteiket figyelembe véve, a megvalósításban is szerepet vállalva a szabadidő igazán hasznos eltöltése valósul meg.

A tanév során folyamatosan szervezünk programokat, ünnepségeket, versenyeket, vetélkedőket tanítványainknak.

Tanulóink minden tanévben eljuthatnak a Szegedi Nemzeti Színház és a Kövér Béla Bábszínház bérletes előadásaira, a Szent-Györgyi Albert Agóra programjaira, a Füvészkertbe, a Vadasparkba, a Móra Ferenc Múzeumba, a Somogyi Könyvtárba és lehetőség szerint minden, a városban megjelenő alkalmi kulturális programra.

Az osztályfőnökökkel együttműködve a szabadidő-felelős segít megszervezni az osztálykirándulásokat. Az ingyenes utazás lehetőségét is kihasználva a diákok Budapest számos múzeumában járhattak már:

 • Természettudományi Múzeum
 • Közlekedési Múzeum
 • Néprajzi Múzeum
 • Iparművészeti Múzeum
 • Parlament
 • Terror Háza
 • Művészetek Palotája
 • Csodák Palotája
 • Hadtörténeti Múzeum

A Diákönkormányzat szervezésében évente legalább egy alkalommal kiránduláson vesznek részt tanulóink (Fővárosi Nagycirkusz, Mikulásház, Tropicarium stb.) A helyi vöröskeresztes tagok számára évente kétszer kirándulást szerveznek a környék természeti értékeinek felfedezésére kollégáink. A diákoknak lehetőséget nyújtunk ahhoz, hogy közösséget alkotva dolgozzanak egy célért. Erre kiváló példa az iskolánk honlapján rendszeresen megjelenő Hírlevél. Fontos célkitűzés, hogy ezeket ők alakítsák, vegyenek részt a szerkesztésében, a kivitelezés minden fázisában. Ezzel a tevékenységgel is tudást szereznek, tanulnak, az élet különböző területein jártasságot szereznek.


Munkánk értékelése

A nevelőtestületre jellemző az elkötelezettség, a törekvés arra, hogy szakmai fejlődése érdekében folyamatos továbbképzéseken vegyenek részt a tantestület tagjai.

A törvényi előírásoknak megfelelően a NAT alapján elkészített helyi tanterv alapján végezzük nevelő-oktatómunkánkat. Pedagógiai programunkba beépítettük egészségnevelési és környezetvédelmi koncepciónkat, valamint ÖKO-iskolaként működve az ökoszemlélet és ökotudatosságra nevelés eszközeit.

Célunk, hogy színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást.

A szülők és tanulók igényeinek kielégítése érdekében őrizzük önálló arculatunkat, sajátos oktatási-nevelési profilunkat:

 • emelt szintű nyelvoktatás
 • testnevelés-orientációjú osztályok
 • nívócsoportos oktatás
 • táncoktatás

Biztosítjuk tehetséges tanulóink számára képességeik minél teljesebb kibontakoztatását. Több évtizedes kiemelkedő sporteredmények alapján kiérdemeltük, hogy 2013 óta Akkreditált Tehetségpontként működik intézményünk.

Előtérbe helyezzük a tanulás tanításának technikáját, megismertetjük a tanulókkal a hatékony tanulási módszereket.

Az életpálya építésének segítése érdekében tudatosan irányítjuk a tanulók reális pályaválasztását. Az átjárhatóság megvalósítása, zökkenőmentes megteremtése érdekében együttműködünk a tankerületi oktatási intézményekkel.

Az intézmény mikrokörnyezetében található nem oktatási intézményekkel jól működő, kölcsönös kapcsolatot alakítunk ki az oktatás színvonalának emelése érdekében.

Kihasználjuk a pályázatok nyújtotta lehetőségeket a működési feltételek javítására.