Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Iskolapszichológus

Az idei tanévtől intézményünkben iskolapszichológus is segíti a szülőket és diákokat, támogatja a pedagógusok munkáját.

Az iskolapszichológusok munkájának alapvető célja az iskolában folyó nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése, a lelki egészség védelme és a gyermekek személyiségfejlődésének támogatása, elsősorban a megelőzés eszközeivel.

Az iskolapszichológus tevékenysége sokrétű, a diákok, a szülők és a pedagógusok megkeresése és igénye szerint alakul. Az iskolában dolgozó pszichológus elsődleges célja az iskolában tanuló diákok és az ott dolgozó pedagógusok mindennapjainak segítése, a felmerülő egyéni (pl. beilleszkedési problémák) vagy csoportos szintű (pl. osztályközösségekben megjelenő konfliktusok) nehézségek megoldása, segítő beavatkozás biztosítása. Minden egyén, közösség vagy intézmény életében előfordulhatnak kisebb-nagyobb elakadások, nehézségek. Az iskolapszichológus dolga ezek megoldásának segítése, valamint a későbbi problémák kialakulásának megelőzésében való részvétel. Az iskolapszichológus ezen tevékenységei során szorosan együttműködik a családdal, a pedagógusokkal, az oktatási-nevelési munkát segítő iskolai dolgozókkal, valamint – szükség esetén – egyéb társszakmák képviselőivel (pl. Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai). Az iskolapszichológus feladatait részletesen a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet határozza meg.

Az iskolapszichológust felkeresheti a szülő, a pedagógus és a tanuló is. Az egyéni foglalkozások mellett az iskolapszichológus munkájának része a csoportokkal, osztályokkal való munka is. Osztályok esetében ilyen például az osztály társas kapcsolatainak felmérése, vagy egyéb felmérő vizsgálatok kivitelezése, előadások, osztályfőnöki óra keretében zajló önismereti foglalkozások, közösségfejlesztő feladatok szervezése. Emellett az iskolapszichológusi beavatkozás történhet az egész közösség szintjén is (pl. ismeretterjesztő előadás tartása egészségnevelési nap keretében).

Az iskolapszichológust köti a titoktartási kötelezettség. A konzultációk előzetes időpont-egyeztetés alapján történnek. Ez alól kivételt képeznek a krízishelyzetek. Az iskolapszichológusi tanácsadói munka nem helyettesíti a pszichoterápiát, illetve a pszichiátriai kezelést, így esettől függően a kliens továbbirányítható a megfelelő szakemberhez.

A 2021/2022-es tanévtől az iskolapszichológusi feladatokat Győri-Dani Dóra látja el intézményünkben.

Elérhetőségei:

Személyesen az iskolában
Nap Időszak
szerda 13–16 óráig
péntek 8–12 óráig

Felkészülés az iskolára, iskolaérettség