Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

 

Így látják a szülők iskolánkat. Gondolatok a tapasztalataikról.

 

 

2015.11.11.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskolában az a jó, hogy sok olyan iskolai programot rendeznek, amiken a szülők/családok is részt tudnak venni. Van többféle lehetőség a tehetséggondozások révén. Nagyon fontos, hogy ez az iskola nemcsak ismeretanyagot, tudást akar átadni, hanem életmódra is nevel, szemléletet is formál, például a Pick-futáson való részvétellel, a Vöröskeresztes szakkörrel, vagy a szép karácsonyi műsorokkal, a néptánc fellépésekkel. Szerintem ezek éppen olyan fontosak, mint a szorzótábla!


A mi Tanító nénik Mónika néni, akit nagyon szeretünk, jól felkészült, kiváló pedagógus. Nemcsak figyel minden egyes tanítványára, hanem szereti is őket. Jól ismeri és megérti a gyerekek érzéseit és gondolatvilágát. Megértő, kedves, de mégis következetes és határozott tud lenni. A lányom nagyon szeret az ő osztályába járni, és sajnálja, hogy jövőre nem Mónika néni lesz az osztályfőnöke. Sokat köszönhetünk neki, igazi összetart osztályközösséget teremtett áldozatos munkájával.


Vígh Erzsébet (4.b osztályos tanuló édesanyja)

 

2015.11.11.

Az iskolaválasztás minden szülőnek dilemma, hiszen a gyermekének mindenki a legjobbat szeretné. Annak idején én is nagyon sok tanácsot kaptam, hiszen mindenkinek meg van a véleménye, melyik iskola erős, melyik az, amibe érdemes járatni a gyereket.


Mi másik városból költöztünk ide, nem ismertem a szegedi iskolákat. Viszont a gyermekemet igen, és tudtam, hogy neki és nekem mi a fontos. Nem szerettem volna egy „versenyistállóba” beíratni őt, hogy a terhek alatt megtörjön az a lelkesedése, amivel az iskolát várta. Azt gondolom, hogy az általános iskolai tanulmányok során a legfontosabb az, hogy szeressen tanulni és iskolába járni, tanuljon is meg tanulni és minél több sikerélménye legyen.


Több iskolába elmentem nyílt napra megnézni az iskolát, illetve a leendő tanár nénit. Mi, azt mondhatom, hogy inkább nem is iskolát, hanem tanító nénit választottunk. A nyílt órát végignéztem, és utána volt lehetőség beszélgetni a tanár nénivel. Válaszolt azokra a kérdésekre, amelyek a szülőkben felmerültek. Erre nem volt minden iskolába lehetőség. A fiam már negyedikes, a tanító nénije Schüssler Mónika, akit nagyon megszerettünk. A fiam nagyon ragaszkodó típus, emiatt fontos volt, hogy a tanár néni elsőtől negyedikig legyen vele. Valamint az is nagyon tetszett, hogy óvónő is, így az óvoda-iskola átmenetre nagyon odafigyelt. Nagyon kedves, türelmes, ugyanakkor határozott is. Az aktuális tananyagot mindig színesíteni próbálja, sok programot szervez a gyerekeknek. Jól összekovácsolja az osztályt. A fiam a mai napig is szívesen megy iskolába.


A kislányom is ide jár, ő most másodikos. Nagyon kedves tanító nénije van, őt is nagyon megkedveltük, Tóthné Kőrffy Edina az osztályfőnöke. A lányommal részt vettünk az iskola-előkészítő foglalkozásokon, ami nagyon tetszett neki, átélhette milyen is lesz az, amikor már majd iskolás lesz, megismerhette a tanító nénit, leendő osztálytársakat.


Az iskoláról még fontosnak tartom, hogy már első osztályban tanulnak idegen nyelvet a gyerekek, a nyelvi képzés emelt szintű (angol és német), és ez negyedikben már differenciáltan történik. Az is tetszik és fontosnak tartom, hogy az első két tanévben testnevelés óra keretében úszni mennek a gyerekek. Nagyon jó az, hogy az iskolán belül sok szakkör és sportolási lehetőség van, mivel a szülőknek általában nehezen megoldható, hogy még iskola után vigyék a gyerekeket sportolni.


Örülök, hogy az osztálylétszám 30 fő alatti, hiszen így több idő van foglalkozni egy-egy gyermekkel, gyorsabban tudnak haladni a tananyaggal is, és a légkör családias, gyerekléptékű. Örülök, hogy egyre erősebb a zenei képzés, nagyon jó volt, hogy furulyázni tanultak a gyerekek. Az iskolai eseményekbe bevonják a szülőket is, tájékoztatják őket a változásokról. Fontosnak tartom még azt is, hogy a sportversenyek mellett a gyerekek tanulmányi versenyeken is jól szerepelnek. Kiemelnél még a portásokat, névről ismernek minden gyermeket és nagyon odafigyelnek rájuk, és nagyon kedvesek, udvariasak. Valamint még, ami szülőként szintén fontos, az igazgatóné tevékenysége. Ezúton is szeretném megköszönni a munkáját, nagyon sokat dolgozik azon, hogy az iskola fejlődjön, minél jobb színvonalú legyen az oktatás, a gyerekek minél szebb és modernebb környezetben tanuljanak.


Tardi Mária (4.b és 2.b osztályos tanulók édesanyja)

 

2015.11.11.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskolában az a jó, hogy gyerekközpontú, családias hangulatú, mindenki mindenkit ismer (nevelők, szülők, gyerekek). Értéket teremt, minden gyereket személyesen ismernek a nevelők és a kisegítő személyzet is, és emberként kezelik őket. Szigorú és nagyon jó az oktatási rend. Egy igazi oktató-nevelő intézmény.


Mi, amikor iskolát választottunk, az elsődleges szempont a tanító néni szimpátiája volt. Ezért jöttünk ide. Nagyon jó volt a megérzésünk. Úgy gondoltuk – és ezzel a véleményünkkel az osztály többi szülői is egyet értenek – a gyermekeink a lehető legjobb kezekben vannak.


Kedves, megértő, mégis következetes Mónika néni, úgy szereti a diákjait, mintha a saját gyermekei lennének. A gyerekek már most szomorúan gondolnak az év végére és a búcsúra, ahogy nekünk is hiányozni fog a gondoskodása, kedves „Mónika néni”!


Horváth Róbert és Gácsi Ildikó (4.b osztályos tanuló szülei)

2015.11.11.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskolában az a jó, hogy a gyerekeknek lehetőségük van már az első osztályban nyelvet tanulni. Az iskola jó felszereltséggel rendelkezik. Számtalan külön szakkörre van lehetőség. Az iskolai életet színesítik a különböző közösségi programok, mint például: családi nap, farsang, szülők bálja.


A mi tanítóink szakmailag jól felkészültek, családcentrikusak, empatikusak. A legkülönbözőbb élethelyzetekben maximálisan segítőkészek.


Csatári Angéla (4.b osztályos tanuló édesanyja)

 
 

2015.11.11.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskolában az a jó, hogy a gyerekeknek sok tanuláson kívüli program is rendelkezésére áll. Az angol nyelvet a szakos osztályban emelt szinten tanulják. Szakkör keretében foglalkozhatnak: rajz-fejlesztéssel, énekkel, furulyázással, gitárral, matematikával, úszással, ritmikus gimnasztikával, stb. Emellett amatőr, illetve versenyzői szinten lehet kézilabdázni, kosárlabdázni, ugrókötelezni, úszni, focizni. Jól szervezett a napközi is, a gyerekek hasznosan tudják eltölteni 8-16 óráig az iskolában az időt. Kiemelkedő, hogy órarendbe építve néptáncot tanulnak az alsós osztályok, akik évente több alkalommal színvonalas bemutatót tartanak. Öko-iskola.


A mi tanító nénink, Mónika néni következetesen tanítja a gyerekeket. Megköveteli a tiszteletet és a rendet, és ennek elérésében jól tudja hasznosítani óvónői végzettségét. Első osztályban még játékosan, az ovis környezetet megteremtve szerettette meg a tanulást, így a gyerekek pozitív tapasztalatokkal, lelkesen vették az akadályokat. Jó ötletnek tartom a magatartás-szorgalom értékelését naponta a piros és fekete pontokkal.


Mónika nénivel a felmerülő problémákat mindig meglehet beszélni, és mindig partner a megoldásban. Azt gondolom, hogy nagy szerepe volt abban, hogy jó, összetartó osztályközösség alakult ki osztályában.


Mindig keresi a lehetőségeket a tanulmányi versenyeken, pályázatokon való részvételre, így minden évben lehet több területen összemérni a gyerekek tudását más iskolákéval.


Ezúton is köszönjük neki!


Szacsvai Éva (4.b osztályos tanuló édesanyja)

 

2015.11.11.

A iskola választásnál számunkra fontos szempont volt, hogy településünkhöz közel, de mégis szegedi iskolát találjunk. Vidéki településen élünk, és bár Szegeden dolgozunk mindketten férjemmel, figyeltünk rá, hogy inkább zöldövezeti, kisebb, családiasabb légkörű legyen az az intézmény, amiben gyermekeink eltöltik napjaik nagy részét. A kisebb létszámú osztályokban egy-egy gyerek több figyelmet kaphat.


A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános iskola mindezen szempontoknak megfelelt. Az Igazgatónővel való beszélgetés után az is nyilvánvalóvá vált, hogy itt mindenkit szívesen fogadnak, befogadnak.


Ami pedig csak menet közben derül ki, hogy a magas szintű szakmai felkészültség párosul emberiességgel, odafigyeléssel, szeretettel.


Vonzó volt számunkra a sporttagozat. Aki az ország legjobb testnevelőivel szeretné megalapozni gyermeke sportéletét, válassza ezt az iskolát.


Petrucz Diána (3. és 6. osztályos testvérpár édesanyja)

 

2015.11.11.

Mivel mi sportszerető család vagyunk, gyermekeinket mindenképpen sporttagozatos iskolába szerettük volna íratni. Több nyílt napon is részt vettünk, ahol találkoztunk a leendő tanító nénikkel és körbe járhattuk az iskolát.


Mindketten szeretnek ide járni, kedvelik a tanárokat és az osztálytársaikat is. A sportoláson kívül számos elfoglaltságot lehet még találni, az én lányaim a rajzszakkört látogatják és nagyon élvezik.


Lénárt Judit (3. és 5. osztályos testvérpár édesanyja)

 

2015.12.07.

Borbély Lászlóról:

Köszönjük neki, hogy gondoskodó figyelemmel, szeretettel neveli gyermekeinket immár negyedik éve az iskolában. Megnyugtató számunkra, hogy mennyire szeretnek az Intézménybe járni és az is, hogy szép eredményeket érnek el. Az is nagyon szimpatikus, hogy hasonló értékrendek mentén neveljük őket mi is itthon, ez is lehet a siker egyik titka.

Példaértékű számunkra, hogy nemcsak a kötelező tananyagot sajátíttatja el a gyermekekkel a lehető legnagyobb szaktudással, hanem az élet fontos dolgaira is megtanítja őket. Számos olyan területet érintenek nap mint nap, amelyek a mindennapokban elengedhetetlenek. Pozitív megerősítést, dicséreteket kapnak tőle.

Következetes, nem elfogult, nem részrehajló. Önzetlen, korrekt, remek humorú, mindig megtalálja tanítványaival a megfelelő hangot. Ismeri őket, és igyekszik minden gyermeket önmagához viszonyítva tanítani, értékelni.

Rengeteg értékes, érdekes, ötletes, tankönyvön kívüli feladatlappal színesíti a tanórákat. Mindez, sok plusz munkát, külön elfoglaltságot igényel tőle.

Gyermekeink, egy nagyon különleges, értékekben gazdag környezetben tölthetik mindennapjaikat. Tantermünk, azt gondolom egyedülálló, példaértékű. Természetes alapanyagokból készített díszekkel közösen dekorálják a falakat.

Méltóságteljesen, elegánsan, erősen, magabiztosan, türelmesen, őszintén, lelkiismeretesen, sokszor ember feletti módon áll helyt a nem mindig könnyű pedagógus pályán. Munkáját hivatás szerűen végzi.

Örülünk, hogy Ő a gyermekeink Tanítója.


A 4.a osztályos tanulók szüleinek nevében:
Havrincsák Gábor
a szülők közösségének vezetője

A fentiekhez kapcsolódva így írt két kisdiák:

Köszönöm Laci bácsi ezt a sok jót tőled. Rengeteg dolgot tanultam meg itt. Még jó, hogy anya és apa ebbe az iskolába és ebbe az osztályba íratott be.


Szeretek itt lenni, mert a tanuláson kívül még játszunk is és nevetünk. Nagyon szeretek ebben az osztályban lenni. Semmiért sem mennék máshova.

Havrincsák Gábor, 4.a

Laci bácsi első osztálytól tanít bennünket. Úgy vezetett be a számok és betűk világába mindannyiónkat, mintha mindig játékórán lettünk volna. Sokat tesz azért, hogy tantermünk igényes, szép, otthonos legyen. Ebben mi is segítünk neki. Sokszor együtt készítjük termünk díszeit.


Következetes és igazságos. Soha nem kivételezett senkivel. Mindig a tudást és a szorgalmat értékelte. Sokat dicsér bennünket.


Minden tanév végén elvitt bennünket kirándulni és év közben is sok tanórán kívüli programot szervez nekünk. Ezek a kirándulások, közös szereplések, teázások, kürtös kalács evések egy életre szóló élményt adnak nekünk. Mert Laci bácsi humorával, ötleteivel, kedvességével olyan napokat ajándékoz nekünk, amit soha nem fogunk elfelejteni.


Szeptembertől ötödikesek leszünk. Kit fogunk szeretni? Lesz- e kedvenc tanítónk? Biztosan. De Laci bácsi nekünk akkor is az első TANÍTÓNK marad.

Halmi Szabolcs, 4.a