Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Tanáraink
Név Tantárgy Egyéb megbízatás
Krizsánné Turcsányi Marianna matematika, fizika szakos mentálhigiénés tanár intézményvezető
Erdei Ágnes matematika és angolnyelv-szakos tanár intézményvezető helyettes
Dr. Törökné Korim Andrea magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos tanár intézményvezető helyettes
Bánáthy Jánosné magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár munkaközösség-vezető
Borbély László tanító, óvodapedagógus
Czentye Kinga tanító
Csiráné Bozsó Adrienn tanító, német műveltségterület, német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár
Győri-Dani Dóra iskolapszichológus
Hancock Madison Ellen idegen nyelvi lektor
Héger Anita magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom szakos tanár
Héger Judit matematika és testnevelés szakos tanár, teniszsportedző, úszásedző
Kanalas György matematika, fizika és számítástechnika szakos tanár, teniszedző
Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna tanító, közművelődési műveltségterület, meseterapeuta, általános szociális munkás
Kissné Mészáros Edina tanító, drámapedagógus, angol nyelv műveltségterület
Lakatos Gabriella földrajz és biológia szakos tanár munkaközösség-vezető
Lenhart Emese testnevelés szakos tanár munkaközösség-vezető
Magyar Ibolya tanító, anyanyelv műveltségi terület munkaközösség-vezető
Mandl Gábor testnevelés és földrajz szakos tanár
Molnár-Balogh Orsolya magyar nyelv és irodalom, rajz szakos tanár
Mráz Fruzsina ének-zene szakos tanár
Nagyházi Márk testnevelés, technika szakos tanár
Nemes Dániel történelem és angolnyelv-szakos tanár, mozgókép- és médiaismeret pedagógus
Pocsai-Farkas Zsuzsanna testnevelés és rekreációszervező tanár
Rapavi Rebeka tanító
Rokszin Nóra matematika szakos tanár, matematikus, román nemzetiségi románnyelv-tanár
Schüssler Mónika tanító, ember és társadalom műveltségterület, óvodapedagógus
Szász Dávid János magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár
Szécsi Szilvia angol nyelv és irodalom szakos tanár, andragógus munkaközösség-vezető
Tóth Margit magyar nyelv és irodalom, rajz szakos tanár, alkalmazottnyelvészet-szakos bölcsész
Tóthné Kőrffy Edina tanító, egészségfejlesztő mentálhigiénikus
Tömösiné Csúri Edina tanító, természetismeret műveltségterület munkaközösség-vezető
Vámos-Poljak Zsolt kémia és biológia szakos tanár, teológus
Vidovicsné Szamosi Csilla tanító, sportoktató (úszás)
Oktatási-nevelési munkát segítők
Név Munkakör
Márta Vivien pedagógiai asszisztens
Nógrádi Lívia pedagógiai asszisztens
Somogyvári Róbert rendszergazda
Tóth Istvánné iskolatitkár