Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Tanáraink
Név Tantárgy Egyéb megbízatás
Krizsánné Turcsányi Marianna matematika, fizika szakos mentálhigiénés tanár intézményvezető
Erdei Ágnes matematika és angolnyelv-szakos tanár intézményvezető helyettes
Dr. Törökné Korim Andrea magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos tanár intézményvezető helyettes
Bánáthy Jánosné magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár munkaközösség-vezető
Borbély László tanító, óvodapedagógus
Chilkó Emese testnevelés szakos tanár munkaközösség-vezető
Csontos Máté testnevelés szakos tanár
Czentye Kinga tanító
Csiráné Bozsó Adrienn tanító, német műveltségterület, német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár
Győri-Dani Dóra iskolapszichológus
Hancock Madison Ellen idegen nyelvi lektor
Héger Anita magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus
Héger Judit matematika és testnevelés szakos tanár, teniszsportedző, úszásedző
Horváth Norman tanító, testnevelés műveltségterület
Kanalas György matematika, fizika és számítástechnika szakos tanár, teniszedző
Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna tanító, közművelődési műveltségterület, meseterapeuta, általános szociális munkás
Kissné Mészáros Edina tanító, drámapedagógus, angol nyelv műveltségterület
Lakatos Gabriella földrajz és biológia szakos tanár munkaközösség-vezető
Magyar Ibolya tanító, anyanyelv műveltségi terület munkaközösség-vezető
Mérges Zsuzsanna tanító, matematika műveltségterület
Mráz Fruzsina ének-zene szakos tanár
Nagyházi Márk testnevelés, technika szakos tanár
Nemes Dániel történelem és angolnyelv-szakos tanár, mozgókép- és médiaismeret pedagógus
Oláh Tamás informatika szakos tanár, programozó
Pocsai-Farkas Zsuzsanna testnevelés és rekreációszervező tanár
Rapavi Rebeka tanító, angol műveltségterület
Rácz Veronika tanító, közművelődés műveltségterület, egészségfejlesztő
Rokszin Nóra matematika szakos tanár, matematikus, román nemzetiségi románnyelv-tanár
Schüssler Mónika tanító, ember és társadalom műveltségterület, óvodapedagógus
Szász Dávid János magyar nyelv és irodalom, média szakos tanár
Szécsi Szilvia angol nyelv és irodalom szakos tanár, andragógus munkaközösség-vezető
Szőke Orsolya tanító, német műveltségterület
Tóth Margit magyar nyelv és irodalom, rajz szakos tanár, alkalmazottnyelvészet-szakos bölcsész
Tömösiné Csúri Edina tanító, természetismeret műveltségterület munkaközösség-vezető
Vámos-Poljak Zsolt kémia és biológia szakos tanár, teológus
Vidovicsné Szamosi Csilla tanító, sportoktató (úszás)
Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők
Név Munkakör
Jani Angéla iskolatitkár
Márta Vivien pedagógiai asszisztens
Nógrádi Lívia pedagógiai asszisztens
Somogyvári Róbert rendszergazda
Technikai dolgozók
Név Munkakör
Jenei Alexandra gazdasági ügyintéző
Nagy Zoltánné gondnok