Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Tartalomjegyzék

Intézménynév: Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Székhely: 6726 Szeged, Herke u. 5.
Intézmény vezetője: Krizsánné Turcsányi Marianna
Ellátott feladatok: általános iskola
Tel.: 62/547-132
Fax: 62/547-133
e-mail:
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Fenntartó típusa: állami intézményfenntartó központi hivatal
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” Szent-Györgyi Albert

Szülőként az iskolaválasztás életünk egyik legfontosabb döntése. Mindannyian a legjobbat szeretnénk gyermekünk számára, ezért számos szempontot kell figyelembe vennünk.

Hogyan válasszuk ki mégis a megfelelőt? Milyen elvárásokat, komponenseket érdemes szem előtt tartanunk?

Összeállítottuk ennek a döntésnek a meghozatalához szükséges legfontosabb kritériumokat és aspektusokat, amelyek ma, a 21. században mind a gyermek, mind a szülő igényeit kielégíthetik:

  • Legyen az iskola könnyen megközelíthető, és biztonságos a környezete.
  • Rendelkezzen magas szintű idegennyelv-oktatással, amely megalapozza és előkészíti a továbbtanulás szabadságát és sikerét.
  • A 21. századi informatika és a digitális világ adta lehetőségek alapjainak megismertetése, célzott, tudatos és biztonságos használatának elsajátítása.
  • Művészeti nevelés a gyermekek képességeinek kibontakozását támogatva.
  • A hagyományos testnevelés keretein túlmutató sportoktatás, amely az egészségmegőrzés mellett szemléletet formál és önbizalmat ad.
  • Kikapcsolódás, szabadidős és tanórán kívüli tevékenységek.
  • Modern környezet, tágas tér.
  • A tanulás tanítása.
  • Személyre szabott figyelem.
  • Támogató közösség.

Elhelyezkedés, biztonságos környezet

A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszeged csendes, nyugodt, parkokkal és játszóterekkel körülvett, forgalommentes lakóterületen fekszik a Tiszától nem messze. A 2019/2020-as tanévben kívül-belül megújult épület elhelyezkedése miatt tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető mind a Szegedről, mind az Újszegedről érkezők számára.


Idegennyelv-oktatás nyelvi lektor közreműködésével

A gyermekek jövőjének megalapozása érdekében iskolánkban az idegennyelv-oktatást már 1. osztályban kezdjük, 4. évfolyamtól pedig emelt és alap óraszámban, képesség szerinti csoportbontásban segítjük tanulóinkat a mindennapi életben jól használható, gyakorlatias nyelvtudáshoz, mely elsajátításával szélesebb spektrumban, és bővebb forrásból meríthetnek ismereteket az őket körülvevő világból.

Célunk az alap- illetve középfokú nyelvvizsgához szükséges tudásszint elérése a nyolcadik év végéig.

A tanulók kommunikációs készségének fejlesztését, nyelvhasználatának természetessé válását a 2021/2022-es tanévtől angol nyelvi lektor is segíti.


Informatika a 21. századi kor technológiáját követve

A két jól felszerelt tanteremben történő informatikaoktatás során a digitális világ információáradatának halmazában eligazítást nyújtunk tanulóink számára, megtanítjuk őket a használatára, a szelektálásra, a hasznos információk kiszűrésére.

A gyerekek elsajátítják az informatikai, multimédiás eszközök használatát, megismerik a különböző szolgáltatásokat, ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy az információs társadalom aktív tagjaivá váljanak.

Tanítási órákon, valamint szakköri keretekben tanulóink megismerkednek a programozás alapjaival. Megszerzett tudásukat az iskolai LEGO® Robotok programozásában kamatoztathatják.


Művészeti nevelés

Kiegészül komplex zenei neveléssel és hangszertanulási lehetőséggel.

A művészeti nevelés a gyermekek fejlődését tekintve már bizonyította pozitív hatásait: fontos szerepe van mind a tehetségek kibontakoztatása, mind a kudarcélmények kompenzációja szempontjából.

Iskolánkba első osztálytól órarend keretében bevezetjük a komplex zenei nevelést magasan képzett szaktanár vezetésével.

Külső partnerkapcsolat révén hangszertanulásra is lehetőség nyílik.

Több éves hagyománnyal bír az énekkar-zenekar, a színjátszás, a kézműves- és makett szakkör, valamint az alsós néptánc- és a felsős társastánc-oktatás is.


Testnevelés és sport

A mindennapos testnevelés két tornateremben, a sportcsarnok arénájában és a kültéri sportpályán zajlik.

Intézményünk nagy múlttal rendelkezik a sportoktatás terén. A Pick Szeged utánpótlás iskolájaként meghatározó szerep jut a kézilabdának.

Úszásoktató testnevelőink az 1. és 2. évfolyamos diákok számára órarendbe építve tanítják az úszást.

Tenisz oktatása is várja szeptembertől tanulóinkat.

Mindemellett falmászásra, floorballra, aerobikra és szertornára is lehetőség nyílik.


Kikapcsolódás, szabadidős és tanórán kívüli tevékenységek

Meseterápiával, élménylegózással és robotikával kiegészítve.

Meseterápiás foglalkozásokat tart iskolánk képzett meseterapeutája az óvodás és alsó tagozatos gyerekek, valamint a módszer iránt érdeklődő szülők számára. A szókincs és érzelmi intelligencia fejlesztése mellett ezek a foglalkozások stresszmentes környezetet biztosítva könnyítik meg az óvodából iskolába történő átmenetet.

Mesekeretbe illesztett élménylegózás várja az 1. és 2. osztályos tanulóinkat, a 3–8. évfolyamos diákok számára pedig szakember által vezetett kiscsoportos robotikafoglalkozásokra nyílik lehetőség, ahol a résztvevők megismerkednek a programozás világával, és korszerű informatikai ismereteket sajátítanak el.

Számos tanórán kívüli tevékenységet kínálunk diákjaink számára, úgymint napközi, tanulószoba, tanulmányi szakkörök és sportolási lehetőségek. A napköziben bevezettük a tematikus játszódélutánt pénteki napokon. Az ünnepségek, rendezvények és kirándulások felejthetetlen élményekkel színesítik az iskolai életet.


Modern környezet – tágas tér

Legtöbb tantermünk projektorral, interaktív táblával felszerelt. A tanulóink által használt táblagépek kitűnő eszközök a személyre szabott tanulás támogatására, a modern tanulási technikák elsajátításában és alkalmazásában is nagy szerepet játszik.

Az élményközpontú tanulás kiszélesítése céljából az iskola szabadtéri zöld övezetében „Élménygrund” néven közösségi teret létesítünk, ahol edzőparkot, szabadtéri táblajátékokat, ügyességet fejlesztő pályát alakítunk ki.


A tanulás tanítása

Iskolánk fokozott figyelmet fordít arra, hogy minden gyermek megkapja a neki szükséges támogatást ahhoz, hogy gond nélkül tudja teljesíteni a tőle elvárt feladatokat.

Már alsó tagozaton a napközis csoportok szervezésénél igazodunk az egy osztály – egy napközis csoport elvéhez.

A délutáni védett tanulás időszakában tanulóink megismerkednek olyan memória-, olvasás- és figyelemfejlesztő gyakorlatokkal, amelyek segítségével kialakítják saját tanulási stratégiájukat. Mindez az aktuális házi feladatok megoldásán keresztül történik.

Célunk a tanuláshoz való viszony formálása, a tanuláshoz szükséges alapképességek intenzív fejlesztése, a helyes tanulási szokások kialakítása, konkrét tanulási módszerek és technikák megismertetése.


Személyre szabott figyelem

Intézményünkben kiemelt jelentőségű a tehetséggondozás és felzárkóztatás. A továbbtanulásra való sikeres felkészítés érdekében a matematikát 5. osztálytól, a magyart 7. osztálytól csoportbontásban tanítjuk.

Sikeresen alkalmazzuk a Boldog Iskola programot a gyerekek iskolai teljesítményének növelése és a szorongás csökkenése érdekében.

Bekapcsolódtunk a „Kék tér” projektbe, mely alapvető bűn- és baleset-megelőzési ismereteket segít elsajátítani tanulóink számára, továbbá a KEVE, azaz „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!” néven kidolgozott biztonságos közlekedésre nevelő programba is.

Élménypedagógiai szemléletünk kiteljesedett a Komplex Alapprogram (KAP) bevezetésével, amelynek alkalmazása során nő a tanulók tanulási és továbbtanulási esélye.


Miként lehet mindezt megvalósítani?

Kell egy támogató közösség, jó csapat!

A közösen kitűzött céljaink eléréséhez szükséges támogató, szoros közösség, jó csapat a Vörösmarty Általános Iskolában megtalálható.

Szent-Györgyi Albert szavaival egyetértünk.

Küldetésünk tanulóinkat megtanítani tanulni, tudásvágyukat felébreszteni.

Hisszük és valljuk, hogy ennek sikerével mindenki megtalálja és megvalósítja önmagát, megtalálja a számára legmegfelelőbb iskolát, majd szeretett munkájában és az életben is kiteljesedik.