Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

A tanulás tanítása

Iskolánk fokozott figyelmet fordít arra, hogy minden gyermek megkapja a neki szükséges támogatást ahhoz, hogy gond nélkül tudja teljesíteni a tőle elvárt feladatokat.

Már alsó tagozaton a napközis csoportok szervezésénél igazodunk az egy osztály – egy napközis csoport elvéhez.

A délutáni védett tanulás időszakában tanulóink megismerkednek olyan memória-, olvasás- és figyelemfejlesztő gyakorlatokkal, amelyek segítségével kialakítják saját tanulási stratégiájukat. Mindez az aktuális házi feladatok megoldásán keresztül történik.

Célunk a tanuláshoz való viszony formálása, a tanuláshoz szükséges alapképességek intenzív fejlesztése, a helyes tanulási szokások kialakítása, konkrét tanulási módszerek és technikák megismertetése.