Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Személyre szabott figyelem

Intézményünkben kiemelt jelentőségű a tehetséggondozás és felzárkóztatás. A továbbtanulásra való sikeres felkészítés érdekében a matematikát 5. osztálytól, a magyart 7. osztálytól csoportbontásban tanítjuk.

Sikeresen alkalmazzuk a Boldog Iskola programot a gyerekek iskolai teljesítményének növelése és a szorongás csökkenése érdekében.

Bekapcsolódtunk a „Kék tér” projektbe, mely alapvető bűn- és baleset-megelőzési ismereteket segít elsajátítani tanulóink számára, továbbá a KEVE, azaz „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!” néven kidolgozott biztonságos közlekedésre nevelő programba is.

Élménypedagógiai munkánkat a Komplex Alapprogram (KAP) segíti, melynek alkalmazása során nő a tanulók tanulási és továbbtanulási esélye.