Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Mivel töltik a gyerekek a délutánokat?

Délutánonként a gyerekek számtalan program közül válogathatnak:

  • színes sportágpalettáról a tömegsport keretein belül (tenisz, falmászás, szivacskézilabda, floorball, )
  • szakkörökből pl.:robotika, ÖKO, furulya, rajz, néptánc, meseterápia, színjátszás, idegen nyelvi, tehetséggondozó, néptánc, énekkar-zenekar,
  • hagyományőrző programokból: Vörösmarty-témahét, farsang, Márton nap, Adventi vásár, egészségnap, Madarak és fák napja, DÖK- nap stb.,
  • osztályok által szervezhető programok: kirándulások, osztálykarácsony, színházlátogatás, koncertek stb.,
  • a péntek délutánonként megtartott TÉMA-napok színes kavalkádjából.