Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Gyermekemnek kötelező 16 óráig az iskolában maradnia?

Iskolánkban 8 órától 13:40-ig tart a tanítási idő, ami első osztályban természetesen hamarabb véget ér.

14:00-tól 15:00-ig tartjuk a védett tanulási időt (házi feladat írása), amely időszak alatt csak nagyon indokolt esetben lehet a gyermekeket az iskolából elvinni, a munkát megzavarni.

A napközis tanulóknak kötelező 15:00 óráig az iskolában tartózkodniuk, utána meghatározott ritmusban (15.30, 16.00 majd 16 óra után szabadon) hagyhatják el az épületet, szülői jelzésre.

Azonban indokolt esetben minden szülőnek joga van az intézmény vezetőjétől engedélyt kérni – akár az egész tanévre vonatkozóan – a délutáni foglalkozások alóli felmentésre. Ezt írásbeli kérvény beadásával teheti meg.

Ha valaki rendszeresen jár edzésre, zeneórára, vagy más foglalkozásra, akkor elég egy kérelmet beadni az iskola vezetőségéhez, megjelölve azt, hogy mely napokon, milyen időpontban távozik gyermeke az iskolából. Egyedi esetekben (orvosi vizsgálat, családi esemény) elég a tanítóknak / tanároknak írásban előre jelezni a gyermek hiányzását.