Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

 

Felmentés a délutáni egyéb foglalkozások alól

A tanulóknak 16 óráig az iskolában kell tartózkodniuk. Amennyiben szeretné, hogy gyermeke 16 óra előtt elmehessen az intézményből, kérjük, töltse ki az alábbi kérelmek közül a gyermekére vonatkozót, és adja át az osztályfőnöknek.

Kérelem hiányában gyermeke 16 óráig nem hagyhatja el az iskolát.

Felmentési kérelem a napközis foglalkozások alól
Felmentési kérelem a tanulószobai foglalkozások alól

Felmentés testnevelésóra alól

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. §-a legfeljebb heti két óra vonatkozásában biztosítja a versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanulók részére a mindennapos testnevelés óráknak a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel való kiváltását.

A lehetőség igénybevétele az erre vonatkozó, kitöltött kérelem iskolába való eljuttatásával, vagy a KRÉTA ellenőrzőből is elérhető e-Ügyintézés segítségével kezdeményezhető.

Felmetési kérelem testnevelésóra alól
KRÉTA ellenőrző
e-Ügyintézés