Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

A robotika a XXI. század tudománya

A mai „digitális forradalom” idején fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkat felkészítsük arra, hogy képesek legyenek megbirkózni a rájuk váró kihívásokkal. A robotok világunk minden területén megtalálhatóak, a felhasználhatóságuk sokszínűsége rengeteg lehetőséget rejt.

Felső tagozatos tanulóink szakköri órák keretében megismerkednek a Scratch programozási nyelvvel, mely segítségével életre keltik az általuk kreált LEGO® Mindstorms robotokat.

LEGO® Mindstorms robotok

A programozható robotok használata motiválja a tanulókat a feladatmegoldásra, ugyanakkor kiválóan alkalmas a logikus-algoritmikus gondolkodás, a problémamegoldás, a kreativitás fejlesztésére.

Algoritmikus gondolkodás

A foglalkozásokon 3-4 fős csoportokban dolgoznak a gyerekek. A robotok tervezése, építése és programozása során egyaránt munkamegosztásra kell törekedniük, így szociális kompetenciáik is fejlődnek. A tesztelések folyamán kudarctűrésük, kitartásuk fejlődik. A projekt során az egyes csoportok figyelemmel követik a többiek tevékenységét, a modulok végén bemutatják kész robotjukat, értékelik egymás munkáját.

A kész robot

A 2021–22-es tanévtől az alsó tagozatos tanulóink számára LEGO szakkört indítunk, melyen játékosan, az élményalapú tanulás módszereivel megalapozzuk a LEGO robotok programozását.

Az apró elemek segítségével fejlődik a gyerekek finommotorikája, problémamegoldó képessége. Emellett kézzel foghatóvá tesszük a matematikát, észrevétlenül segítjük elő első lépésként a számfogalom kialakulását, majd bővítését.

Egy-egy meseillusztráció készítése során az anyanyelvi kompetenciájukkal párhuzamosan fejlődik fantáziájuk, kreativitásuk, valamint szóbeli kifejezőkészségük.

Lakatos Gabriella