Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Hogyan legyünk „ÖKOsabbak”?

ÖKO témahét keretében a Somogyi-könyvtár munkatársai szemléletformáló foglalkozásokon hívták fel tanulóink figyelmét a környezettudatos magatartás és a fenntartható fejlődés fontosságára.

Iskolánk örökös ökoiskola címmel rendelkező intézmény. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos nevelésre. Egyik kiemelt pedagógiai feladatunk, hogy diákjaink megismerjék a fenntarthatóság szemléletét, elsajátítsák a „fenntartható fejlődés” biztosításához kapcsolódó magatartásmintákat. A fenntarthatóság arról szól, hogy figyelemmel kell lenni a napi tevékenységekre, és arra, hogy ezek hogyan hatnak a környezetre.

A rendhagyó tanítási órákon alsó tagozatos tanulóinknak Glóbi a Föld bolygó mesélt a fenntarthatóságról a környezet és természetvédelem fontosságáról. A foglalkozásokon játékos, interaktív módszerekkel sajátították el a gyerekek a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás alapjait.

A klímaváltozás és az ellene való küzdelem mindennapi életünk része lett. A felső tagozatos diákok egy olyan társasjátékban vettek részt, amelyben egy puszta és kietlen várost a környezetével együtt minél „ÖKOsabbá” kell tenniük. Az Energ-etika foglalkozáson az üvegházhatású gázoktól a nagy erdőségek pusztulásán át az olvadó sarki jégsapkákig nagyon sokféle megközelítést alkalmaztak a könyvtárosok, annak érdekében, hogy a gyerekek minél többet halljanak és tudjanak a klímaváltozásról, és arról is, hogy a mindennapokban mit tudnak tenni jövőjük érdekében.

A foglalkozások rávilágítottak arra, hogy mindannyiunknak szerepet kell vállalnunk a globális kihívások kezelésében.

Köszönjük Dobosné Brezovszky Anikó, Sinka Márta, Vida Andrea, Ördög Anna és Genczinger Ildikó a könyvtárosok közreműködését!

Örömmel pacsiztak a szegedi gyerekek a Somogyi könyvtárosainak Glóbijával