Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Irodalmi barangolások

A könyvtári foglalkozások záróakkordjaként két héten keresztül az irodalomé volt a főszerep.

Az olvasás révén bárki kiszabadulhat a hétköznapok szürkeségéből, viszont most tanulóink számára ez nemcsak lehetőség volt, hanem eszköz, ami szabadulásuk kulcsát jelentette az iskola falai között berendezett játékos szabadulószobából, hiszen a Somogyi-könyvtár munkatársai ilyen és ehhez hasonló feladatokkal vezették be a gyerekeket a könyvek varázslatos világába.

Február 13. és 17. között az irodalom témahét keretein belül a diákok különféle szerzők alkotásait ismerhették meg, de nem a szokványos metódusokon keresztül, hanem kreatív és interaktív tevékenységek által. Minden korosztály egyedi, érdeklődési körének megfelelő módon barangolhatott az irodalom rejtélyes ösvényein. A kisebbek leginkább a mesék birodalmában kalandoztak izgalmas játékokon keresztül, a nagyobbak pedig pókereztek petőfis kártyákkal, szellemes feladatokat oldottak meg, csapatban próbáltak meg kiszabadulni a könyvtár „fogságából”, vagy éppen regények filmes adaptációiról beszélgettek.

Az ezt követő héten (február 20–24.) énekszó és gitárdallam csendült fel és kápráztatta el a gyermekeket, mivel a lírai alkotások sokszínűségét szemléltették ilyenformán az előadók. A diákok nemcsak hallgatták a megzenésített műveket, hanem költőkké is váltak, hiszen közösen írtak verset, amely aztán dalos formában, gitárkísérlettel szólalt meg. Emellett a foglalkozásokon asszociatív versfeldolgozási és értelmezési módszereket tanulhattak a résztvevők, melyek hasznosak lehetnek majd az irodalmi alkotások tanórai interpretációja során is.

Köszönjük szépen a változatos és ötletgazdag rendhagyó tanórákat a Somogyi-könyvtár dolgozóinak: Kulcsár Marianna, Vóna Mária, Jugovits Ildikó, Bálint Zsolt, Bordás Anikó, Benkéné Sándor Barbara, Sinka Márta, Nagy Zsuzsanna, Kónya-Bába Andrea, Varga Norbert.