Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Komplex Alapprogram az irodalomórákon

A 2020/21-es tanévben iskolánk bevezette a Komplex Alapprogramot (KAP). A Komplex Alapprogram a pedagógiai módszerek széles skálájának rendszerezett formája, melynek alkalmazása segíti a tanulók személyiségének fejlesztését, növeli a tanulási attitűdöt és a továbbtanulás sikerességének esélyét.

Nyomó rúdat félkezével KAPta vala,
Buda felé azzal utat mutatja vala

Ilosvai
„Hosszan, egyenesen tartja félkezével…
„Hosszan, egyenesen tartja félkezével,
Mutatván az utat, hol Budára tér el”

Arany János méltán klasszikusnak nevezett műve, a Toldi, lehetőséget ad a módszertani sokszínűség széles körű kiaknázására, így előszeretettel alkalmazzuk a 6.a osztályban irodalomórákon ezeket az eszközöket. Használatuk során erősödik a tanulók tanítási-tanulási folyamatba történő bekapcsolódása; az ismeretszerzés élményszerűvé válik.

Csoportmunka

Ezeken az órákon a csoportmunkák kerülnek előtérbe, szemben a hagyományos frontális osztálymunkával. Minden gyermek aktív részesévé válik egy-egy feladat megoldásának: munkáik úgy épülnek egymásra, mint egy épület építőkövei.

Önkifejezés

A kötetlenebb, oldott hangulatú órák fokozzák a kreativitást. A drámapedagógia eszközeit is kihasználva a tanulók megnyílnak, bátorságot merítenek a felszólaláshoz, véleménynyilvánításhoz, szerepléshez, nyitottabbá válnak a tananyag befogadására. Az önkifejezés megnyilvánul a munkáikban, többek között rajzaikban, produktív írásaikban, a dramatizálásban, interjúk készítésében.

Interaktív tábla

Az interaktív tábla is gyakori eszköz, színesíti a foglalkozásokat, mindamellett a gyerekek digitális kompetenciája is megmutatkozik, fejlődik.

Így válik egy irodalomóra élménnyé, észrevétlen tanulássá a Vörösmartyban.

Papp-Szabó Leonóra
tanárnő