Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Természetről csak a természetben lehet igazán tanulni

Rendhagyó módon indult a 2023/2024-es tanév a 7.a osztály számára. Az osztály tanulói szeptember 11–14-ig négy napot töltöttek el Lakitelek-Tőserdőn, a Kontyvirág Erdei Iskolában.

Az idei tanévben első alkalommal, hagyományteremtő céllal szerveztünk erdei iskolát két pedagógusunk, Héger Anita és Lakatos Gabriella irányításával, és aktív szakmai közreműködésével.

A megvalósított modulok, valamint a magyar és angol nyelven folyó tevékenységek során tanulóink felfedezték az élő, természetes környezetet, hasznosították előzetes tantárgyi tudásukat, bővültek a témával kapcsolatos ismereteik. Mind az előzetes, mind a helyszíni feladatok elvégzése során a gyerekek csoportokban tevékenykedtek, így fejlődött együttműködési készségük, valamint kommunikációs kultúrájuk is. Tanulásuk a valóságban szerzett tapasztalataikon, megfigyeléseiken alapult. Mindeközben számos lehetőség nyílt a gyermekek környezettudatos magatartásának formálására.

A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai, Szénási-Mata Ágnes és Filotás Zoltán által vezetett foglalkozásokon a gyerekek megismerkedtek az ártéri élőhelyek jellegzetes növény- és állatfajaival, valamint a fokgazdálkodás jellemzőivel. Felismerték, hogy az ember nemcsak rombolni, pusztítani képes környezetét, de szelíd beavatkozásaival akár Édenkertet is alkothat, ami az élővilágot és az azzal együtt élő embert is gazdagítja.

Bátran kijelenthetjük, hogy rendhagyó, és egyben ideális volt ez a tanévkezdés, hiszen ha kötetlenebb formában is, de elkezdődött az iskola, ugyanakkor a tanulásba való visszarázódásra, a nyári élmények megbeszélésére, az osztályközösség összekovácsolására is nagyszerű alkalom nyílt ebben a négy napban.

Köszönjük az iskola vezetésének és a 7.a osztály szülői közösségének a támogatását!

kontyvirag.hu