Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Kedves Szülők! Laukó Gábor vagyok, óvodai és iskolai szociális segítő.

A gyermekek / tanulók szociális jólétét, egészséges fizikai, értelmi és érzelmi fejlődését akadályozó problémák korai és helyben történő kezelése, visszaszorítása, megelőzése érdekében a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 2018. szeptember 1. napjától került sor a szociális segítő tevékenység bevezetésére a köznevelési intézményekben.

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

  • Tanácsadás családon belüli problémák esetén (szociális problémák, anyagi nehézségek – adomány közvetítése, családi veszteség, válás).
  • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, közvetítés szolgáltatásokhoz (szociális, pedagógiai, pszichés).
  • Hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás (kapcsolatfelvétel, időpont-egyeztetés, nyomtatványok kitöltése).
  • Segítő beszélgetés (szorongás, beilleszkedési nehézségek, kirekesztés).
  • Iskolai csoportokban, osztályközösségekben jelentkező nehézségek megoldásának támogatása (pl.: kirekesztés, bullying).
  • Szociális érzékenyítés (szociális szférában dolgozó szakemberek által tartott előadás), prevenciós előadások, foglalkozások közvetítése.
  • Igény szerint felmerülő előadások közvetítése (pl.: gyermekkori viselkedési, beilleszkedési zavarok).

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐM: keddenként 12:00 és 14:30 óra között, csütörtökönként 14:00 és 16:00 óra között a 32. számú teremben.

Egyéni tanácsadás vagy információnyújtás igénybevételére az ügyfélfogadási időtől eltérő időpontban is lehetőség van előzetes egyeztetés alapján, az alábbi e-mail-címen és telefonon keresztül:

+36 20 507-41-38

Szociális segítő munkám során a jogszabályban és a szakmai etikai kódexben foglaltak szerint titoktartási kötelezettségem van a gyermekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a velük való kapcsolattartás során tudomást szereztem.

Köszönöm együttműködésüket!