Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Tankönyvosztással kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők! Intézményünk minden tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskola könyvtári állományában nyilvántartásba vesszük és az utolsó tanítási héten (vagy év közben az iskolából való távozás napján) a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek, munkatankönyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve.

3–8. évfolyamon az ingyenesen biztosított tartós tankönyvek nem mindegyike lesz új tankönyv, a tanulók használt tankönyveket is fognak kapni az iskola könyvtárából. Kérjük, hogy a tankönyvek olyan védőborítást kapjanak, amelyeket könnyedén le lehet majd venni leadáskor. A könyvtári példányokba beleírni, aláhúzni, szövegrészt kiemelni nem szabad! Az elveszett, megrongált, összefirkált, szövegkiemelővel jelölt, már további tanulásra alkalmatlan tankönyvet sértetlennel kell pótolni a tanév végén.

A tankönyvek átadása:

  • 1–2. évfolyam: Az első szülői értekezleten az osztályfőnököktől kapják meg a szülők a tankönyveket.
  • 3–8. évfolyam: Az első tanítási napon az osztályfőnöküktől kapják meg a tanulók a tankönyveket.