Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Idegennyelv-oktatás nyelvi lektor közreműködésével

A gyermekek jövőjének megalapozása érdekében iskolánkban az idegennyelv-oktatást már 1. osztályban kezdjük, 4. évfolyamtól pedig emelt és alap óraszámban, képesség szerinti csoportbontásban segítjük tanulóinkat a mindennapi életben jól használható, gyakorlatias nyelvtudáshoz, mely elsajátításával szélesebb spektrumban, és bővebb forrásból meríthetnek ismereteket az őket körülvevő világból.

Célunk az alap- illetve középfokú nyelvvizsgához szükséges tudásszint elérése a nyolcadik év végéig.

A tanulók kommunikációs készségének fejlesztését, nyelvhasználatának természetessé válását a 2021/2022-es tanévtől angol nyelvi lektor is segíti.