Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Informatika a 21. századi kor technológiáját követve

A két jól felszerelt tanteremben történő informatikaoktatás során a digitális világ információáradatának halmazában eligazítást nyújtunk tanulóink számára, megtanítjuk őket a használatára, a szelektálásra, a hasznos információk kiszűrésére.

A gyerekek elsajátítják az informatikai, multimédiás eszközök használatát, megismerik a különböző szolgáltatásokat, ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy az információs társadalom aktív tagjaivá váljanak.

Tanítási órákon, valamint szakköri keretekben tanulóink megismerkednek a programozás alapjaival. Megszerzett tudásukat az iskolai LEGO® Robotok programozásában kamatoztathatják.