Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Kedves Szülők! Kérjük, olvassák el a két leendő elsős osztályfőnök Önöknek szóló bemutatkozó üzenetét! Soraikból képet alkothatnak elhivatottságukról, valamint szakmai hitvallásukról.

Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna

„Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned, aki noszogat, ösztökél és fölsegít a következő lépcsőfokra.” Dan Rather
Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna

Amikor a tanító néni is elsős lesz…

Sok tanító társamhoz hasonlóan most negyedikeseim vannak, akiket négy éve ugyanekkor kaptam ajándékba. Mára már okos, kreatív kiskamasszá váltak egytől egyig. Izgalmas dolog lesz ismét a legkisebbekre hangolódni. Köszönöm előre is a bizalmat.

Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentesen történjen az óvoda és iskola közötti átmenet. Éppen ezért kis tanítványaim meseterápiás módszerrel tarkítva, játékos gyakorlatok segítségével, és sok-sok mozgás kíséretében ismerkednek meg a betűk, a számok világával az első hónapokban.

Van, aki művészien rajzol, van, aki ügyes a sportban, de lesz, aki matematikából, vagy nyelvtanból emelkedik ki a társai közül, és olyan is, aki a legszorgalmasabb, a legmegbízhatóbb, a legprecízebb, a legkedvesebb, a legsegítőkészebb… Ezt kell megtalálnunk, és erősítenünk egy csapatként: gyerek, szülő és pedagógus.

Célom, hogy a biztos alapkészségek megszilárdításával párhuzamosan a gyerekek olyan módszerekkel is megismerkedjenek az alsó tagozatban, amelyekkel önálló tanulásuk is gyorsabbá, egyszerűbbé válik.

Iskolánkban a tehetséggondozás kiemelt szerepet tölt be. Tanítványaim közül többen dobogós helyen végeztek megyei és országos versenyeken magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyból egyaránt. Ezen a területen is hatékonyan tudok együttműködni nagyszerű kollégáimmal.

A tanulás mellett olyan osztályközösség kialakítására törekszem, ahol tisztelik, segítik és elfogadják egymást a gyerekek. Olyan derűs, nyugodt légkört szeretnék kialakítani, ahová szívesen jönnek mindennap, és jól érzik magukat, barátokra találnak.

Javaslom, hogy kísérjék figyelemmel honlapunkat, nézzék meg képeinket, bejegyzéseinket, hisz így egy kis ízelítőt kapnak mindennapjainkból. Szeptemberben pedig várjuk Önöket, csöppenjenek bele a VÖRÖSMARTYSOK világába! Biztosan nem fognak csalódni!

Kissné Mészáros Edina

„A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.” kínai közmondás
Kissné Mészáros Edina

Kedves Szülők, leendő elsős gyermekek!

Több éves gyakorlattal rendelkező tanítónőként fordulok Önökhöz.

Lassan 20 éve vagyok a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanítónője. Tánc és drámapedagógusként különösen fontosnak tartom a játékon, a mesén, a mozgáson keresztüli tevékenykedtető tanítást-tanulást. Az óráimon változatos munkaformákon keresztül fejlesztem a gyerekek kommunikációs és problémamegoldó képességét, ezzel is elősegítem személyiségük fejlődését. Igyekszem talpraesett, önállóan gondolkodó, minden helyzetben önmagát feltaláló gyermekeket nevelni a négy év során.

Alsó tagozaton színjátszó szakkört vezetek, ahol a gyerekek örömmel bontogatják tehetségüket. Angol nyelven is mutattunk be színdarabot, hiszen már ötödik éve tanítom ezt az idegen nyelvet az alsós korosztálynak órarendi keretek között.

Tanítóként a feladatom sokrétű: az ismeretátadás, a képességfejlesztés, a tehetséggondozás, a motiváció, az érdeklődés felkeltése, a lemaradó tanulók felkarolása, a harmonikus környezet kialakítása. Célom, hogy a gyermekek iskolánk biztonságot nyújtó közegében váljanak kreatív, együttműködő, kötelességtudó egyéniségekké, szeressenek ide járni, legyen fontos számukra a közös élmény, legyenek nyitottak a világ iránt.

Tanítványaimat az olvasás, az írás, és a számolás alapjaival hagyományos, de korszerű módszerek segítségével ismertetem meg. Olyan közösség kialakítására törekszem, amelyben igazi kisdiákként telnek tanítványaim napjai.

Úgy gondolom, ha közös nyelvet beszélünk Mi, tanítók – szülők – diákok, akkor lesz igazán hatékony az együttműködésünk a nevelés-tanítás-tanulás folyamatában. Ebben számítok kollégáim, és természetesen az Önök segítségére!

Hiszem és bízom benne, hogy jövőre találkozunk! Szeretettel várom leendő tanítványaimat.