Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Mi jellemző az alsó tagozatban történő oktatásra?

Az első négy évfolyamot az alapozás időszakának tekintjük, ahol a tanítók a kezdetektől egészen ötödik osztályig kísérik tanítványaikat.

Az anyanyelvi oktatás hagyományos, szótagoló módszerrel indul az első évfolyamon.

A tanítási óra keretében a választott idegen nyelvet első osztálytól kezdődően heti egy órában tanulják a gyerekek, amit a negyedik évfolyamtól kisebb létszámú csoportokban fejlesztenek tovább magasabb óraszámban.

Első és második osztályban úszó edzői képesítéssel rendelkező kollégáink által irányított úszásoktatást biztosítunk a gyerekeknek, ami ingyenes, és órarendi óraként szerepel a napjukban.

A testnevelésórákat az alsó tagozat valamennyi osztályában testnevelés szakos kollégák tartják.