Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Tisztelt Szülők! Kérjük olvassák el leendő elsős tanítóink bemutatkozását.

1.a osztály

Magyar Ibolya

Magyar Ibolya

Néhány évvel ezelőtt az elballagó nyolcadikos osztályom a következő szavakkal búcsúzott tőlem:

„Ibolya néni volt az, aki anyukánk helyett anyukánk volt, aki felsegített, ha elestünk, aki letörölte a könnyeinket és bátorított, amikor az »o« betű nem sikerült szép kerekre.”

Több mint 30 éve a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában vagyok tanító. Sok kisgyermeket taníthattam meg írni, olvasni, számolni.

Munkám során mindig arra törekszem, hogy az iskolába lépő – nemrégen még óvodás – gyermek érzelmi biztonságban legyen. Kiemelten figyelek rá, hogy tanóráimon nyugodt, csendes, elfogadó légkör legyen jellemző.

Fontosnak tartom az írás, olvasás, számolás terén az alapkészségek megszilárdítását. A harmadik és negyedik osztálytól kezdve törekszem egyre nagyobb önállóságra szoktatni a gyerekeket, tanulástechnikai módszerek alkalmazásával segítem felkészülésüket az önálló tanulásra.

Tanítványaimmal számos városi versenyen szerepelünk. Az évek alatt sok nagyon szép eredmény született már.

Célom a következő tanévtől kezdve is, hogy az iskolába lépő kisgyerekek örömmel érkezzenek minden nap, legyenek barátaik és nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben tudják a tudást elsajátítani.

Vidovicsné Szamosi Csilla

Vidovicsné Szamosi Csilla

Többször átéltem már, de még mindig izgatottsággal és várakozással tölt el az az időszak, amikor 4. osztályos tanítóként visszacsöppenek az elsősök közé. Az elsősök nemrég még óvodások voltak, ma már iskolába járnak. Az óvó néni helyett a tanító néni, a sok ismerős ovis társ helyett ismeretlen gyerekek veszik őket körül, és egy teljesen új környezetbe kerülnek. Ezért tartom fontosnak, hogy minél könnyebbé tegyem az óvoda és az iskola közötti átmenetet. Óvónői és tanítói végzettséggel is rendelkezem, így mindkét korosztályra van rálátásom. Sok mozgással, mondókával, énekkel „nyújtom meg” az óvodáskort, és mindemellett játékosan terelem őket az új ismeretek világába.

A tanítói feladatok mellett az iskolai úszásoktatásban is vezető szerepet töltök be. Volt sportolóként nagyon fontosnak tartom a rendszeres mozgást. Számomra az úszás kiemelten fontos, mivel alapozó sportágnak kiváló, több pozitív élettani hatása van, a koncentráció, mozgáskoordináció fejlesztésére is remek és nem utolsó sorban a szülőknek is biztonságérzetet nyújt.

Arra törekszem, hogy tanítványaim az elkövetkező 4 év folyamán a szülőkkel együttműködve önálló, egymást szerető, segítő és elfogadó gyerekekké váljanak biztos tudással.

„A testmozgás nem csak a testedet változtatja meg, hanem az elmédet, a hozzáállásodat és a kedvedet is.” Ismeretlen

1.b osztály

Schüssler Mónika

Schüssler Mónika

1999 őszétől tanítok a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. Első évben napközis tanítóként dolgoztam, ezt követően osztályfőnökként tevékenykedem.

Fontosak számomra az óvoda-iskola átmenet és a játékosság. Óvodapedagógus és tanítói diplomával is rendelkezem. Sok éves szakmai tapasztalatomra támaszkodva igyekszem megkönnyíteni az 1. osztályos gyermekek számára az óvoda–iskola átmenetet.

2017-ben az én kezdeményezésemre csatlakozott intézményünk a „Boldog Iskola” programhoz. Ez a program lehetővé teszi, hogy az iskolában tanított szaktárgyi ismeretek mellett belecsempésszük a tanórákba azt is, hogy hogyan éljék meg boldogan a pillanatokat a gyerekek. Ez hozzájárul ahhoz, hogy az elsajátított tudás mellett a személyiségük is kiteljesedjen. A „boldogságórák” során erősödik a gyermekek önbizalma, pozitív szemlélet hatja át a gondolkodásukat.

A jó iskola felkelti a gyerek érdeklődését, kíváncsiságát, sok pozitív élményt nyújt, a gyerekeket szeretet és pozitív társas kapcsolatok veszik körül. Szabó Magda, egyik kedvenc íróm mondta:

„Én azt hiszem, hogy gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.”

Szeretettel várom a Vörösmartyba a leendő elsősöket! A kedves szülőkkel együtt azon leszek, hogy a kis elsőseink számára sikeres és örömteli időszak legyen az iskolakezdés!

Rapavi Rebeka

Rapavi Rebeka

2022 februárjától a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában végeztem az egyetemi nyolchetes tanítási gyakorlatomat, majd a képzést követően májustól kezdve teljes állású tanítóként folytathattam ugyanebben az iskolában a munkámat. Ebben az időszakban a második osztályosok napközi foglalkozását vezettem, emellett az egyik kedvenc tantárgyamat, az éneket taníthattam elsősöknek és negyedikeseknek. Szeptembertől kezdve matematikával és a műveltségi területemmel, az angollal is kiegészült tanári munkám.

Fontosnak tartom, hogy angol órán a lehetőségek szerint „angolul történjenek” az óra eseményei. Törekszem rá, hogy első osztályban játékosan, dalokon keresztül, mozgással egybekötve, rajzolás közben sajátíthassák el a nyelvet. Ezen felül úgynevezett „nyelvi fürdőket” is tervezek más tantárgyi órákon és napközis foglalkozásokon, ami azt jelenti, hogy egy-egy tanóra pár percében angolra váltunk, így valós környezetben használjuk a nyelvet.

Énekórán az énekszó mellett furulyával és ukulelével várom a gyermekeket, hogy minél változatosabban fejlesszük a ritmusérzéket, a zenei hallást, olvasást, írást.

Nagy szeretettel és fiatalos lendülettel várom a leendő elsőseinket osztályunkba, hogy szeptemberben elinduljunk közös utunkon.