Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Erasmus+

Európai oktatási színvonal a jövő generációjáért a Szegedi Vörösmartyban

Intézményünk 2020 óta sikeresen valósít meg rövidtávú Erasmus+ mobilitásokat a köznevelés területén. Ennek keretében pedagógusaink magas színvonalú továbbképzéseken vehettek részt Európa-szerte. A szegedi általános iskolák közül elsőként 2022-ben diákcsoporttal is sikerült egy fenntarthatósági projekttel eljutni Írországba.

A 3 nyertes pályázat után 2023-ban intézményünk sikeresen pályázott az Erasmus+ akkreditációra, így egészen 2027-ig kaptunk zöld utat a tanulás és intézményfejlesztés európai dimenziójának erősítésére.

Lehetőségünk nyílik:

 • újabb nemzetközi kapcsolatok kiépítésére,
 • pedagógusaink szakmai fejlődésének hosszú távú támogatására,
 • innovatív tanulásszervezési módszerek megismerésére és adaptálására,
 • külföldi szakértők fogadására,
 • jó gyakorlatok megfigyelésére hospitálások keretében,
 • diákmobilitások szervezésére.

Természetesen továbbra is minden évben viszünk tanulócsoportot külföldre, hogy idegen nyelv-tudásuk, európaiság-tudatuk fejlődjön és tovább erősödjön kulturális nyitottságuk.

A nemzetköziesítési stratégiában 5 célt határoztunk meg, amelyekkel a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola színvonala még inkább emelkedik:

 1. egészséges életmód támogatása,
 2. nemzetköziesítés,
 3. fenntarthatóság,
 4. rugalmas tanulási környezet kialakítása,
 5. technológiai integráció.

Innovációs munkaközösség
Tóth Margit – koordinátor