Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Játsszunk EGYÜTT!

Intézményünk 2023 tavaszán ismét sikeresen pályázott az Erasmus+ Rövidtávú mobilitási programok keretén belül, ahol a Játsszunk EGYÜTT (Európai Gyermekközpontú Ügyesedő Tanulás Támogatás) című projektünkkel tanári képzésekre és diákmobilitásra nyertünk támogatást.

Idén az eddiginél is több kollégánk kap lehetőséget, hogy európai intézményként nemzetközi képzési és oktatási programokhoz csatlakozzon. A nyertes pályázat keretében 19 kolléga utazhat Európa különböző városaiba, ahol heten idegennyelv-tudásukat fejlesztik, 12 fő pedig módszertani továbbképzésen vehet részt. Célországaink: Olaszország, Spanyolország, Finnország, Horvátország, Izland, Görögország és Málta.

A folyamatosan változó oktatási környezethez igazodó módszertani képzésekre pályáztunk és ezek hosszútávú alkalmazását intézményi tevékenységünk működésébe emeljünk. Projektpedagógiai, drámapedagógiai, digitális technológiával támogatott, kreativitást és játékosítást fejlesztő tanfolyamok elvégzését tervezzük. A tehetségazonosítás és tehetséggondozás elősegítéséhez komplex talentum programok alapozó és haladó tanfolyamait végezzük el. Nem idegen nyelv-szakos tanárainkat nemzetközi nyelvtanfolyamra íratjuk be, hogy egyenlő eséllyel tudják önmagukat és intézményünket európai oktatási színtéren képviselni. Idén intézményünk vezetősége közül 2 fő is részt vesz a mobilitásban.

A tavalyi sikeres diákmobilitáson felbuzdulva idén is tervezzük iskolai tanulók csoportos utazását, amelyen 11 fő vesz részt 2 kísérő pedagógussal. A diákmobilitás témája a játékos tanulás, ahol a gyerekek megismerkednek a gamifikációval, hagyományos és online/digitális játékokkal, és önálló projektek megvalósításának lehetőségeivel.

Az utazás lehetőséget biztosít tanulóink számára, hogy a megszokottól eltérő környezetben és kulturális atmoszférában is kipróbálják magukat. Alkalmuk adódik más ország diákjaival kapcsolatot teremteni, közös beszélgetések során megismerni egymás gondolkodásmódját, mely által a befogadóképességük és az európai értékek előmozdítása sikeressé válik. Önállóságuk, idegen nyelvi kompetenciájuk, együttműködési hajlandóságuk fejlődik. Az Európai Unió 49 477 euróval támogatja intézményünk fejlesztését.

2023-1-HU01-KA 122-SCH-000116727