Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Szárnyaljunk Ismét Generációkkal Együtt Tovább!

2021 decemberében a Vörösmarty Általános Iskola Alapítvány a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt Bűnmegelőzési Ötletpályázaton 20 410 000 Ft támogatást nyert a „SZIGET” nevet viselő projekt megvalósításához. A nyertes pályázat a Fenntarthatóság növelése az NBT által korábban már támogatott, sikeres, jól bevált program fejlesztése, fenntartása érdekében kategóriában került benyújtásra.

A 2020-21-es tanévben a Belügyminisztérium és Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával sikeresen megvalósult a „KÖSZIKE” (Készségfejlesztés, Önismeret, Szerető Iskolai Közegben Egymásért) projekt, melynek köszönhetően közösségfejlesztő programokat szerveztünk az iskola valamennyi korcsoportjának, illetve iskolánk szabadtéri zöldterületén Élménygrund néven közösségi teret létesítettünk.

Az idei tanévben a belső terek egy részének modernizálása valósul meg, hisz a „SZIGET” projekt kapcsán nyert összeg jelentős részének felhasználásával új értelmet nyer az iskolai könyvtár és az aula, mivel multifunkciós közösségi térként működnek tovább.

Olyan modern tereket igyekszünk kialakítani, amelyek a tehetséggondozó foglalkozásainknak, szabadidős tevékenységeinknek a XXI. század pedagógiai követelményeinek megfelelő helyszínt biztosítanak.

Iskolánk ünnepi műsorainak, rendezvényeinek állandó szereplője az énekkar. A „SZIGET” projektnek köszönhetően lehetővé válik, hogy a művészeti csoportunk fellépései a modern audiovizuális eszközökkel felszerelt multifunkciós közösségi térben kerüljenek megrendezésre.

Mivel tanulóink jelentős része a Z-generációhoz (1995–2010 között születtek) tartozik, pedagógusaink és az iskolapszichológusunk részt vettek a „SZIGET” projekt keretein belül szervezett Bűnmegelőzési továbbképzésen abból a célból, hogy olyan tudásanyag birtokába jussanak, amely segítségével tanulóinknak tanácsot, megoldási javaslatokat tudnak adni nehezen megoldható élethelyzeteikre.

Hiszünk abban, hogy ezzel a projekttel hozzájárulunk tanulóink társas kapcsolatainak megerősödéséhez, amely hosszú távon lehetőséget ad a stabil életvezetés kialakításához.

dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna

A támogatott tevékenység a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg.