Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

X, Y… most tanuljon!

„Minden generáció intelligensebbnek hiszi magát, mint az előzőek és bölcsebbnek, mint az utána következők.” (George Orwell) – ezt a gondolatot sikerült más megvilágításba helyezni azon a 30 órás akkreditált továbbképzésen, amelyen tizenhat kollégánk vett részt augusztus utolsó napjaiban.

A „SZIGET” projekt részeként valósult meg iskolánkban a „Generációk gondolkodása, avagy hogyan bánjuk a Z-generáció tagjaival?” című szakmai program, melynek célja elsősorban az, hogy X és az Y generációhoz tartozó pedagógusainkat felkészítse a Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatban információkat kapjanak. Mindezen túl ismerjék meg a korosztály információfeldolgozásának és az infótechnológiához való viszonyuknak jellemzőit, majd legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban.

A résztvevők interaktív gyakorlatok keretében fókuszáltak a célcsoportra, azokra a gyerekekre, akik 1995 és 2010 között születtek, hisz iskolánk felső tagozatos diákjai valamennyien közéjük tartoznak.

Pedagógusként és szülőként is tapasztalhatjuk, hogy ez a generáció a felgyorsult online világból nagyon nehezen tud nyitni az elmélyült tanulás felé. A képzés során megismert új és hatékony gyakorlatközpontú módszerek segítségével fejleszthetők a fiatalok problémamegoldása, a koncentrációs képességük, valamint kommunikációjuk.

Az élménypedagógiai elemekben bővelkedő kurzus rávilágított a különböző generációk eltérő gondolkodására, és egyúttal megmutatta azt is, hogyan és milyen módon lehet kiépíteni a közöttük lévő harmonikus együttműködést.

Köszönjük Iványiné Szabó Andrea vezetőtrénernek és Topa Zoltán őrnagynak a színvonalas képzés ismereteinek élményszintű átadását és koordinálását.

dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna
Lakatos Gabriella

A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG.