Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

 

A tankönyvellátás rendje a 2016/17-es tanévben

 

 

Jogszabályi háttér:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
 • 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

A korábbiakhoz képest a következő változások lesznek:

 • 2013. szeptember 1-jétől az állam években felmenő rendszerben, térítésmentesen biztosítja a tankönyveket a tanulók részére. Ez azt jelenti, hogy a 2016/17-es tanévben az első, második, harmadik és negyedik évfolyamon kapnak a tanulók államilag finanszírozott tankönyvcsomagokat.
 • Diákok utólagos, határidőn túli státuszmódosítására nincs lehetőség.
 • Iskolai szintű lesz a szállítás, nem lesznek előre elkészített tanulói csomagok, a nyár folyamán díjbekérőt nem küldenek ki a fizetős diákoknak, a leszállított könyveket számlázzák ki. A számlát, amely tartalmazza a befizetési csekket is a kiszállított könyvekről, a tankönyvosztáskor kapják meg a tanulók, illetve szüleik (aki nem az átutalásos formát választotta).

Emellett rászorultsági alapon iskolánkban a 5–8. évfolyamokon továbbra is biztosítjuk az ingyenes tankönyvellátást. Ennek érdekében felmérjük a normatív kedvezmény iránti igényt. A jogosultságot okirattal igazolni szükséges.

A normatív kedvezmény igénybevétele
Jogosult Igazolás

tartósan beteg tanuló

emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás

sajátos nevelési igényű tanuló

szakértői bizottság szakvéleménye

három- vagy többgyermekes családban élő tanuló

családi pótlék igazolása

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló

a települési önkormányzat határozata

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk

 • tankönyvkölcsönzéssel,
 • használt tankönyvek biztosításával,
 • az állami normatíva felhasználásával biztosítja.

A tankönyvosztás pontos időpontját az iskola honlapján és az iskola kapuján közzétesszük.

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) tájékoztatója itt olvasható.

A KELLO számlaszáma: 64400068-30107825-11100049

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság tájékozatója a normatív kedvezmények igénybevételéről itt olvasható.

 

Tájékoztató az elállási jogról

A 2016/2017. tanévre vonatkozóan az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt.

A megrendelt tankönyveket a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő – elállási jogának gyakorlásával – 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

Visszaküldési cím:
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

A teljes tankönyvcsomag visszaküldése esetén nem kell kifizetni a tankönyvek árát.

A bontatlan tankönyvcsomagot egy papírdobozba csomagolva küldjék vissza a megadott címre. A csomag tartalmazza a tankönyvekről szóló Számlát és egy Elállási nyilatkozatot, melyben feltünteti gyermeke nevét, oktatási azonosítóját, címét.

Ha a visszaküldési határidőn belül (2016. szeptember 15.) a tanuló még nem kapta meg a tankönyvekhez tartozó Számlát, az Elállási nyilatkozatnak kell tartalmaznia a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, címét, az iskola OM azonosítóját és nevét, valamint a visszaküldött tankönyvek címét és raktári számát.

Lehet csupán egy-két könyvet is visszaküldeni az elállási jog gyakorlásával, de ekkor is a teljes összeget be kell fizetni. Ez esetben az elállási nyilatkozat tartalmazza a bankszámlaszámot és tulajdonosa nevét, hogy a visszautalás egyszerűbb és gyorsabb legyen.

Amint a könyvek (kifogástalan állapotban, a számla másolatával, melyen jelölve kell legyen, hogy mely könyveket tartalmazza a csomag, illetve az elállási nyilatkozattal) visszaérkeznek a KELLO-hoz, pénzügyi osztályuk vissza fogja utalni a visszáruként megküldött könyvek árát.

 

A KELLO tájékoztatója a tankönyvellátásról

Tankönyvellátással kapcsolatos szülői tájékoztató

 

A tankönyvosztás időpontjai

 • Felső tagozatos tankönyvek (fizetős + ingyenes)
  • augusztus 30-án (kedden): 13:00–17:00 óráig
 • Alsó tagozatos tankönyvek
  • augusztus 31-én (szerdán): 9:00–17:00 óráig