Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Komplex Alapprogram iskolánkban

Iskolánk tanulói összetétele, a jelenkor kihívásai és szakmai igényeink egyaránt indokolttá teszik az oktatás-nevelés módszereinek, hatékonyságának folyamatos újragondolását, fejlesztését és bővítését.

Ezért vezettünk be a 2020/2021-es tanévtől az országosan is egyre ismertebb és népszerűbb Komplex Alapprogramot (KAP). A KAP egy olyan széles körű módszertani eszköztár, amely magába foglalja a tanulói személyiség – és képességfejlesztést. Elsődleges célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése. Fontos eleme a tehetséggondozás és egyéni tanulási utak megtalálása és támogatása is. Épít a tanulók sokféleségére, egyedi képességeik társas interakciókban való kibontakozására. A program alapelvei: 1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségi lét; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság. Jelszava: „Tanulni élmény!”, amely magával hozza az élményalapú tanulást.

A „KAP-os” tanórák a tanmenetben meghatározott óraszámok 20%-át teszik ki. Az órák szervezése és menete eltér a hagyományostól. A pedagógus tevékenysége a szervezés, irányítás, koordinálás, motiválás. Az ismeretátadás tervezésénél, a feladatok összeállításánál épít a tanulók eltérő értelmi képességeire, tehetségére, figyelembe veszi azt az intelligenciaterületet, amelyben az egyes diákok erősek. További szempont a tanulócsoport összetétele (heterogenitása), a tanulók tudásszintje, továbbá az osztályon belüli státusza. A tanulók 4-5 fős csoportokban dolgoznak, a közös feladat megoldásában minden tanuló különböző feladatot lát el. A csoportfeladatok nyílt végűek, megoldásukhoz a diákok együttműködésére, kreativitására van szükség. A szerepek idővel cserélődnek, míg mindenki minden szerepet be nem töltött, utána új csoportbeosztás készül. A tanár folyamatosan pozitív, támogató visszajelzést ad a tanulóknak a munkájukról. Az óra második részében mindenki a csoportfeladatra épülő és a neki megfelelő tudásszint szerinti egyéni feladatot kap, amelyben egyszerre valósul meg a felzárkóztatás és a tehetséggondozás.

Az órák változatos szervezésére a KAP öt alprogramja, a digitális, logika-, művészet-, testmozgás- és életgyakorlat-alapú alprogram ad lehetőséget.

A program megvalósítása folyamatos. A tanulók nagy többsége számára a visszajelzések alapján a csoportmunka hozzájárul, segít a tananyag jobb megértéséhez, megtanulásához.

A KAP pozitív kezdeti tapasztalatai alapján célunk a program hosszú távú hatékony és eredményes alkalmazása.