Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Koszorúzás Vörösmarty emléktáblájánál

Minden évben, december 1-jén megkoszorúzzuk iskolánk névadójának emlékművét a Dóm téren. Idén is elhelyeztük a nemzeti színű zászlóval bevont babérkoszorúnkat Vörösmarty Mihály domborművénél a Nemzeti Panteonban.

Borbély László tanító és 4.a osztályos diákjai emlékeztek a nagy költőre, a nemzet ébresztőjére. A többi alsó tagozatos osztályból 2-2 tanuló képviselte társait. A koszorú elhelyezése után közösen elolvastuk a Szózat első versszakát, mely a domborművön is látható.

A koszorút idén is, mint előző években Békési Edina szülő készítette, melyet ez úton is hálásan köszönünk.

Szántó Lajosné
szervező tanár