Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Erasmus+ rövidtávú mobilitási pályázat 2021

Módszertani megújulás az Alfa, Y és Z generáció igényeit fejlesztve a 21. században.

Az iskola kimondottan az a környezet, ahol legalább két, de sok esetben három különböző generáció jelenléte jellemző. Az együttműködésük hozza meg a kívánt eredményeket, a boldog és kiegyensúlyozott élethez szükséges alapokat: egymás elfogadását, a hatékony tanulást, a kulturális átörökítést, a motivációt, az empátiát.

Igyekszünk áthidalni a generációk közti különbségeket: megfigyelni az Alfa generációt és igényeihez, valamint a technikai fejlődés nyújtotta lehetőségekhez alakítani a tanulási-tanítási környezetet. Intézményünk 2021 májusában először pályázott a Rövidtávú Erasmus+ pályázaton, ahol magas színvonalú, digitális kompetenciát és infokommunikációs eszközök pedagógiai integrálását fejlesztő tanfolyamokra nyertünk támogatást.

A digitális oktatás alatt szerzett tapasztalatok bebizonyították, hogy a technikai fejlődés nyomon követése és a pedagógiailag is hasznosítható tudás nem feltétlen jár együtt. A szakmailag jól felkészült, tapasztalt pedagógusoknak (Y és Z generáció) is nehézséget okozott az új helyzet, hiszen technikai eszközök közbeiktatásával tudtak eljutni a tanulókhoz. Ezen eszközök magasabb szintű alkalmazásához folyamatosan végezzük és keressük a tanfolyamokat.

Másik fő indokunk az esélyegyenlőség biztosítása a lemorzsolódással fenyegetett, hátrányos helyzetű tanulók számára. Mind a felzárkóztatásban mind a tehetséggondozásban szeretnénk minél korszerűbben és árnyaltabban foglalkozni az érintett tanulókkal. Állandó kihívást jelent a nyelvoktatás kérdése: bízunk a korai bevezetés sikerességében, átfogó és hosszabb távon is motiváló oktatási atmoszférát kívánunk teremteni. Mindezen területek fejlesztése miatt pályáztunk az Erasmus+-ra.


School is an environment where at least two, and in many cases three, different generations are present. It is their cooperation that brings the desired results, the foundations for a happy and balanced life: mutual acceptance, effective learning, cultural transmission, motivation, empathy.

We strive to bridge the gap between generations: to observe the Alpha generation and adapt the learning-teaching environment to their needs and to the opportunities offered by technological progress. In May 2021, our institution applied for the first time to the Erasmus+ Short-Term Call for Proposals, where we won funding for high-quality courses to improve digital literacy and the pedagogical integration of ICT tools.

Our school faces a number of challenges on a daily basis, which require long-term strategic developments. Experience during digital education has shown that keeping up with technological developments and having pedagogically useful knowledge do not necessarily go hand in hand. Even experienced teachers who were well trained and professionally equipped had difficulties in dealing with the new situation, as they were able to reach their pupils by using technical tools. Courses are constantly being held and sought to improve the use of these tools.

Another main reason is to ensure equal opportunities for disadvantaged pupils at risk of dropping out. In both remedial education and talent management, we want to be as up-to-date and nuanced as possible in our approach to the pupils concerned. Language teaching is a constant challenge: we are confident of the success of early introduction and want to create a comprehensive and motivating educational atmosphere for the longer term.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.